Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Terwijl 2014 het derde opeenvolgende jaar was dat Curaçao een negatieve groei registreerde, verwacht de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) dat ook 2015 nog afsluit met een krimp van 0,1 procent, terwijl voor volgend jaar voorzichtig wordt gerekend op een kleine groei van 0,3 procent.

Dat kwam naar voren tijdens de presentatie van het jaarverslag 2014 van de Centrale Bank. ,,In de monetaire unie liepen de economische ontwikkelingen uiteen”, aldus CBCS-president Emsley Tromp. Het reële bruto binnenlands product (bbp) groeide met 1,5 procent in Sint Maarten, terwijl Curaçao een economische krimp van 1,1 procent registreerde.
De inflatiedruk nam op Curaçao toe van 1,3 procent in 2013 tot 1,5 procent in 2014. Deze stijging was voornamelijk het gevolg van hogere lokale voedselprijzen. Op Sint Maarten daarentegen nam de inflatie af van 2,5 procent in 2013 tot 1,9 procent in 2014, dankzij een daling in de internationale olieprijzen en de inflatieontwikkelingen in de Verenigde Staten.
Ter vergelijking: op Aruba zakte de groei van 4,7 tot 1,1 procent; in Amerika groeide het bbp 2,4 procent; Nederland kroop uit een min van 0,7 procent naar een plus van 0,9 procent; en buurland Venezuela kampt met een crisiscombinatie van een krimp van 4 procent en hyperinflatie van ruim 62 procent.
Terug naar Curaçao: ,,De teleurstellende economische prestatie van Curaçao was voornamelijk het gevolg van een daling in de binnenlandse vraag”, stelt Tromp. Hij geeft aan dat de verminderde consumptieve bestedingen in lijn is met de afname in de geïnde invoerrechten en de daling in de consumptieve kredieten. Zowel de private als overheidsinvesteringen namen af. De overheidsconsumptie daalde door minder uitgaven aan goederen en diensten.
,,De economische krimp werd enigszins gematigd door een stijging in de netto buitenlandse vraag, aangezien de exporten in reële termen stegen terwijl de importen daalden”, vervolgt Tromp. De productie in de meeste sectoren van de economie nam af in 2014 - behalve in het toerisme - maar de daling was het sterkst in de sectoren groot- en kleinhandel, transport, opslag & communicatie, bouw en utiliteiten. De daling in de groot- en kleinhandel is vooral het gevolg van de afname van de binnenlandse bestedingen en minder activiteiten in de vrije zone. In de sector transport, opslag en communicatie nam de reële toegevoegde waarde af door een daling in de luchtvaart gerelateerde activiteiten, zoals blijkt uit het lagere aantal afgehandelde passagiers, in het bijzonder transitopassagiers. Ook nam het aantal commerciële landingen af. De activiteiten in de zeehaven namen daarentegen toe, wat kan worden toegeschreven aan een stijging in de aantallen bezoekende schepen en vrachtbewegingen. De tegenvallende resultaten in de bouwsector zijn te wijten aan een daling in zowel de particuliere als publieke investeringen. De financiële dienstverlening en industrie droegen ook bij aan de negatieve groei in 2014.
,,De restaurants en hotels sector presteerde daarentegen goed, zoals blijkt uit de versnelde groei in het aantal overnachtingen”, merkte Tromp op. ,,Het aantal verblijfstoeristen en cruisetoeristen nam echter minder sterk toe in 2014 vergeleken met 2013.” De economie van Sint Maarten profiteerde wel duidelijk van een sterke groei in de toeristische sector, aldus Tromp.

Foto Jeu Olimpio


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).