Cooper: Kustversterking noodzakelijk om panden te beschermen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als het aan VVRP-minister Charles Cooper (MFK) ligt, wordt er van Marichi tot aan het in aanbouw zijnde hotel ‘The Pyrmont’ (ook bekend als het Pen Resort) een strook land van 15 à 20 meter breed aangewonnen. Primair zal dit dienen als kustversterking, maar tevens moet er op dit nieuwe stukje Curaçao een boulevard worden aangelegd van in totaal zo’n 700 meter.

F01 BoulevardIn gesprek met het Antilliaans Dagblad legt Cooper uit welk probleem hieraan ten grondslag ligt: ,,Een toenemend aantal panden, die direct gelegen zijn aan de kust van Marichi tot en met Pietermaai, hebben te maken met zeewater dat steeds meer oprukt tot aan de bebouwing. Met als resultaat dat de fundering van die panden steeds verder ‘opgegeten’ worden door het zoute zeewater, met alle risico’s van dien.“

Om een eind te maken aan het wassende water, en de problemen die dit veroorzaakt, kunnen vastgoedeigenaren langs deze kuststrook een vergunning aanvragen voor het - op eigen kosten - mogen realiseren van landaanwinning achter hun terrein. Hoewel Cooper de betreffende eigenaren hiertoe wil aansporen, benadrukt hij wel dat - net als in andere situaties - de reguliere vergunningsprocedure doorlopen moet worden, inclusief de verplichting om onderzoeken uit te voeren, betreffende onder meer zeestromingen, golfslag en eventueel aanwezig koraal, en dat er ook zoals gebruikelijk een bezwaartermijn van kracht zal zijn.

De minister verwacht dat er veel animo zal zijn onder de pandeigenaren voor de realisatie van deze plannen. Van drie partijen weet hij al dat er een vergunningsaanvraag in voorbereiding is. Het betreft hier het te ontwikkelen boetiekhotel, op de voormalige locatie van de Vigilante en het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson, en de panden van Fernando Da Costa Gomez en Tauber.

Een belangrijk punt dat Cooper aanstipt, is dat aangewonnen land in geen geval eigendom is of wordt van de ontwikkelaar. ,,Het Land Curaçao is en blijft de eigenaar van de landaanwinningen. In dit specifieke geval krijgen de pandeigenaren wel het beheer over hun stukje landaanwinning. In andere gevallen zou een landaanwinning ook in erfpacht kunnen worden uitgegeven.”

Een andere spelregel is dat het op de landaanwinning op deze locatie ‘ten strengste verboden’ is om bouwwerken te plaatsen. ,,Wel kunnen er bijvoorbeeld strandbedjes en parasols worden neergezet, zolang het maar niet nagelvast is verbonden aan het terrein.”

Op welke termijn er een wandelboulevard moet liggen langs de kust van Marichi tot en met Pietermaai, durft Cooper niet te zeggen. Dit hangt af van meerdere factoren. Niet in de laatste plaats van de inzet van de vastgoedeigenaren. Maar ook van hoe snel de vergunningsprocedure verloopt en het al dan niet ontvangen van bezwaren, waarop geanticipeerd moet worden. Als alles snel verloopt, denkt Cooper dat de eerste werkzaamheden wellicht begin 2025 kunnen starten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.