Procedure Van Doorn tegen Ansary, Andraous en Palm

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een vrijwaringsprocedure tegen Hushang Ansary, Abdallah Andraous en Ralph Palm vordert voormalig Ennia-directeur Gijsbert van Doorn dat alles waartoe hij in de hoofdzaak wordt veroordeeld door de drie aan hem vergoed moet worden.

F03Gijsbert van Doorn met zijn advocaten vorig jaarJeuVrijdag was het pleidooi en het vonnis staat voor medio januari 2023. Van Doorn is - evenals Ansary, Andraous en Palm - oud-bestuurder van verzekeringsmaatschappij Ennia. Maar ook tijdens de grote aansprakelijkheidsprocedure van de Ennia-entiteiten, in verband met de noodregeling aangestuurd door de Centrale Bank CBCS, voerde Van Doorn apart verweer.

Hij heeft daarom eigen advocaten ingeschakeld: Jeroen de Baar en Ursus van Bemmelen. In de vrijwaringszaak treden voor Ansary, Andraous en Palm de advocaten Mirto Murray en Karan Doekhi op.
Alle gedaagden werden een jaar geleden, eind november 2021, (deels hoofdelijk) veroordeeld tot betaling van aanzienlijke bedragen, waarbij Hushang Ansary met ruim een miljard gulden het grootste bedrag tegen zich hoorde; gevolgd door zijn dochter Nina Ansary met 945 miljoen; en Andraous en Palm ieder 237 miljoen. Voor Van Doorn is dit 15,5 miljoen.

Het gaat er in de procedure van vrijdag jongstleden om dat hij vrijwaring wil van de schade waarvoor Van Doorn op 29 november vorig jaar en straks mogelijk ook in hoger beroep wordt veroordeeld. Zijn belangrijkste argumenten zijn dat hij weliswaar directeur was van Ennia, maar door eigenaar Ansary telkens werd overruled, doordat de Iraans-Amerikaanse eigenaar van Ennia een alleenheerser en tiran was.
Van Doorn is overigens in twee perioden werkzaam geweest bij Ennia. Eerst van maart 2005 tot juni 2008 en, na zelf ontslag te hebben genomen, kwam hij een jaar later weer terug en was hij van juni 2009 tot en met april 2011 bestuurder (ceo) van Ennia Holding en de verzekeraars (Schade, Zorg en Leven) en lid van het Investment Committee. Daarnaast was hij van juli 2006 tot mei 2009 bestuurder van Ennia Investments.

Vooral Palm en ook Andraous stellen zich overigens op het standpunt pas ná Van Doorn aangesteld te zijn als directeur en naar hun mening dus überhaupt niet gehouden kunnen zijn om Van Doorn te vrijwaren. Palm heeft in maart 2011 de functie van ceo overgenomen van Van Doorn. Andraous was via Parman International, aandeelhouder van Ennia, al vanaf 2005 indirect en vanaf 2011 direct betrokken.
Pikant is een notitie die Van Doorn opstelde na een vergadering van januari 2011 met aanwezigheid van Ansary, Andraous, Richard Gibson, Gilbert Martina, Reinald Curiel en Marco Meuleman: ,,De uitkomst van de meeting was dat: de heer Ansary uitermate duidelijk aangaf zelf de beleggingsbeslissingen te zullen blijven nemen, en dat wij daar als statutaire directie geen enkele rol in spelen.”

Van Doorn betwist aansprakelijkheid
Van Doorn betwist in de aansprakelijkheidszaak dat hij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ennia. Hij stelt zich op het standpunt dat hij door Ennia en de Centrale Bank CBCS ten onrechte werd en wordt betrokken in de procedure, die volgens Van Doorn feitelijk is gericht tegen Ansary.
Van Doorn is naar eigen zeggen op meerdere momenten de confrontatie met Ansary aangegaan en heeft - naar eigen oordeel tevergeefs - geprobeerd zijn zienswijze op het gebied van onder meer beleggingen en solvabiliteit aan de orde te stellen. Van Doorn kan, stelt hij, niet worden verweten dat Ansary de beloofde kapitaalinjectie heeft uitgevoerd middels de inbreng van aandelen (SunResorts in Mullet Bay op Sint Maarten).
Datzelfde geldt voor de door Ennia en de CBCS gestelde onttrekkingen aan het verzekeringsbedrijf en andere overmatige kosten. Dat zou hebben plaatsgevonden nadat Van Doorn - voor de tweede keer - was afgetreden als bestuurder. Aan Van Doorn is voor zijn functioneren als bestuurder steeds decharge verleend.
Duidelijk was en is dat hij zich distantieert van de rest; in het bijzonder van Ansary, Andraous en Palm, waarvan hij daarom vrijwaring vordert.
Intussen zijn de werkelijke slechtoffers de verzekerden en polishouders van Ennia Caribe Leven, waarvan de solvabiliteit nog altijd een aanzienlijk tekort vertoont, omdat eigenaar Ansary al jaren weigert bij- of terug te storten.
Ennia en de Centrale Bank verwijten de gedaagde en veroordeelde ex-bestuurders daarom ook dat zij niet de belangen van Ennia en die van de polishouders voor ogen hebben gehad, maar andere - vaak vooral eigen - belangen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).