Additionele jaarlijkse bijdrage aan economie van 36,5 miljoen dollar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Tijdelijke ministeriële regeling taxfree winkelen, op 24 september ondertekend door minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën en op 3 oktober uitgegeven door minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR), is een feit.

taxfreelogoDeze regeling beoogt het bestedingsniveau van cruisetoeristen op Curaçao te verhogen en de bedrijvigheid, met name in Punda en Otrobanda, te stimuleren.
De combinatie van de verwachte verhoging van het bestedingspatroon per cruisetoerist en de groei in het aantal cruisetoeristen dat Curaçao jaarlijks aandoet zal leiden tot een additionele jaarlijkse bijdrage aan de Curaçaose economie van 36,5 miljoen dollar. Het Antilliaans Dagblad heeft het betreffende Publicatieblad (2018 nummer 53) geanalyseerd.
De regeling geeft vrijstelling van omzetbelasting (ob) bij verkoop aan afnemers die niet in het heffingsgebied, Curaçao dus, wonen of gevestigd zijn. ,,Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, dient de ondernemer die de vrijstelling claimt te kunnen aantonen dat de verkochte goederen daadwerkelijk het heffingsgebied verlaten”, aldus de toelichting op de ministeriële regeling.
In het verleden werd hiervan al gebruikgemaakt bij verkoop door winkeliers in Punda en Otrobanda. Het bleek echter niet eenvoudig om te kunnen aantonen dat de verkochte goederen daadwerkelijk het heffingsgebied verlieten.
De nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om onder een aantal specifieke voorwaarden, ingeval van verkoop aan cruisetoeristen, de verkoop vrij van ob te kunnen doen. ,,Daarbij wordt uitgegaan van de verkoop van belastingvrije producten door aangewezen ondernemers.”
Op basis hiervan is voor de Inspecteur der Belastingen duidelijk zichtbaar welke bedrijven van de mogelijkheid van vrijstelling van ob gebruikmaken, zodat gericht onderzoek kan worden gedaan naar de juiste toepassing van deze ministeriële regeling.
Aan het aanwijzen van ondernemers wordt een aantal voorwaarden verbonden om de toepassing van de ministeriële regeling te beperken tot ondernemers die zich aan de fiscale regels houden. ,,Zo zal de aanwijzing niet worden verleend indien in de voorbije twee jaren aan de ondernemer vergrijpboetes zijn opgelegd, dat wil zeggen boetes die zijn opgelegd wegens opzet of fraude dan wel wegens recidive.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).