Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nutsbedrijf Aqualectra is gisteren volledig in het gelijk gesteld in het conflict met het World Trade Center Curaçao (WTC). Een totaalbedrag van ruim 5,5 miljoen gulden plus rente en proceskosten moet aan Aqualectra worden betaald.
,,In principe is dit meteen opeisbaar”, liet advocaat Mayesi Hammoud van advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne gisteravond tegenover deze krant weten. Zij gaat hierover contact opnemen met advocaat Bertie Braam van WTC. ,,Ik denk dat het goed is dat er nu in elk geval duidelijkheid is op dit moment, namelijk dat de rechter vindt dat de vordering toegewezen kan worden. De bodemprocedure gaat ondertussen gewoon door.”
Deze krant berichtte in februari dat het WTC van de Venezolaanse zakenman Vittorio di Stefano op grote schaal en langdurig bleek te hebben geknoeid met de meters voor stroom- en waterverbruik. De rechter stelt in het vonnis: ,,Nu het om een aanzienlijk bedrag gaat, dat betrekking heeft op stroom die is geleverd in de periode oktober 2009 tot en met juli 2013 en dat dus allang betaald had moeten zijn, terwijl Aqualectra het geld hard nodig heeft, kan van haar niet worden gevergd dat zij het resultaat van de bodemprocedure afwacht.”
Omdat het WTC nog altijd stroom van Aqualectra krijgt geleverd, is er geen kans op ‘restitutierisico’ als er uit de bodemprocedure blijkt dat het bedrag lager zou uitvallen, aldus de rechter.
Over de hoogte van het bedrag dat nu terugbetaald moet worden, was de rechter helder. Een vergadering van 25 februari wordt aangehaald tussen WTC en Aqualectra, waarbij overeenstemming is bereikt over de nog te factureren KWhs over de periode oktober 2009 tot en met juli 2013. ,,Daarbij is in onderling overleg vastgesteld dat WTC 10.000.000 KWh en 30,680 KVA zal moeten betalen”, haalt de rechter aan. Dat is respectievelijk 5.198.709,41 gulden en 316.540,70 gulden, tezamen 5.515.250,11 gulden. Opvallen is dat eind januari 2015 er een tweede hypotheek op WTC is gevestigd van 10 miljoen dollar ten gunste van aandeelhouder Di Stefano.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.