Asjes: Grondgebied van Curaçao niet gebruiken voor beïnvloeding bevolking.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De oproep van de Venezolaanse consul op Curaçao aan de bevolking om een petitie te ondertekenen tegen de Amerikaanse president Barack Obama heeft voor de nodige politieke ophef gezorgd. Verschillende partijen vinden dat consul Marisol Gutiérrez de Almeida haar boekje ver te buiten gaat. PAIS-leider Alex Rosaria heeft een vergadering aangevraagd van de vaste Statencommissie belast met Buitenlandse Zaken met de regering over wat hij beschouwt als ‘bemoeienissen met onze interne zaken’. De PAR vindt dat premier Ivar Asjes (PS) de consul op het matje moet roepen.
Asjes reageerde gisteravond via een communiqué, waarin hij benadrukt dat Curaçao neutraal is en goede relaties onderhoudt met zowel Venezuela als de Verenigde Staten. ,,Wij hebben begrepen dat het hier gaat om een handtekeningenactie die in verschillende landen wordt gehouden, niet alleen op Curaçao.” De premier zegt advies te hebben ingewonnen bij de dienst Buitenlandse Betrekkingen en het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk. Na de opmerking dat Curaçao vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt met alle buurlanden voegt Asjes er toch een voorzichtige vingerwijzing aan toe: ,,In dit kader zijn wij van mening dat het grondgebied van Curaçao niet door andere landen gebruikt kan worden voor pogingen om de bevolking te beïnvloeden in het geval van diplomatieke onenigheid.” Diplomatie vereist volgens hem tactiek in plaats van emotie. De premier besluit met: ,,De regering van Curaçao zal de ontwikkelingen volgen en als de regering geëigende stappen onderneemt dan zullen we de gemeenschap daarover informeren zodra dat opportuun is.” Desgevraagd wilde Asjes geen nadere toelichting geven op het communiqué.
Voorman Rosaria van PAIS zegt verbaasd te zijn omdat hij over informatie beschikt dat deze consul haar opwachting nog niet heeft gemaakt bij de regering. ,,Dit is de diplomatieke gewoonte voordat een consul officieel begint aan haar functie als vertegenwoordiger van haar land”, aldus de fractievoorzitter van PAIS. Volgens hem schendt het publiekelijk handelen zonder eerst je opwachting te hebben gemaakt bij de regering van het land waarin je als diplomaat werkt, het diplomatieke protocol.
Oppositiepartij PAR is zwaar verbolgen over de actie van het Venezolaanse consul. ,,Ze heeft hiermee niet alleen onbehoorlijk gehandeld, ze interfereert in intern beleid en politiek. We hebben met bezorgdheid kennisgenomen van deze handeling omdat we als eiland altijd neutraal zijn geweest in conflicten tussen landen waarmee we relaties onderhouden. We verwachten ten minste van premier Ivar Asjes dat hij de consul op het matje roept om tekst en uitleg te geven over dit incident”, aldus de PAR, die ook vindt dat de minister van Buitenlandse Zaken in Nederland op de hoogte wordt gebracht en dat overleg moet plaatsvinden over eventuele stappen die ondernomen worden tegen de consul.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.