Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Curaçaoënaars die in Nederland wonen hebben grote belangstelling getoond voor de informatie van de Fundashon Kas Popular (FKP) over huisvesting op het eiland. Dit heeft FKP-directeur Arthur Con laten weten. Onlangs vonden er voorlichtingsavonden plaats in Amsterdam en Rotterdam. Con: ,,In Rotterdam hadden we een zaal voor 100 personen gehuurd, maar er kwamen er 300 opdagen. We hebben de informatiesessie twee keer moeten houden en de groep moeten opsplitsen. Doel van het bezoek aan Nederland was om te inventariseren hoe groot de belangstelling is en onder welke groepen. ,,Er waren jonge mensen bij, maar ook gepensioneerden, van alles wat eigenlijk”, aldus Con. Het bezoek van FKP aan Nederland is met gemengde gevoelens gevolgd, want waarom in Nederland zoeken, als bekend is dat er op Curaçao grote wachtlijsten bestaan van woningzoekenden?
Het werven in Nederland lijkt vooral ingegeven door het regeringsbeleid dat een bevolkingsgroei voorstaat, door voornamelijk Curaçaoënaars in het buitenland terug te halen, zo blijkt uit het antwoord van Con op deze vraag. Maar hij zegt er ook bij dat er ondertussen een groot gebrek is aan een goed woonbeleid op Curaçao. Er zijn grote wachtlijsten waar voornamelijk minvermogenden op staan die afhankelijk zijn van huursubsidie. De regering heeft een jarenlange betalingsachterstand waar het gaat om huursubsidie. Ook is er nog steeds geen beheersovereenkomst getekend tussen FKP en de regering.
Het bezoek aan Nederland leidde tot Statenvragen van Statenlid Omayra Leeflang. Zij wil van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda (PNP), weten waarom er geen woningbeleid is op Curaçao. Volgens haar worden belangstellenden in Nederland maar half ingelicht, want hun wordt niets verteld over de vijfduizend wachtenden voor een bouwterrein of woning en over de hoge werkloosheid op Curaçao.
Voorstanders van het Wechi-project stellen dat er met de bouw van woningen, flats en onderkomens voor bejaarden, aan een grote behoefte voldaan wordt, ook van Curaçaoënaars die vanuit Nederland terug zouden willen naar het eiland.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.