Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Winkeliers en andere ondernemingen die de klant met een debit- of creditcard extra kosten in rekening brengen zijn in overtreding met de overeenkomst die is aangegaan met de bank.

Dit laat in dit geval MCB weten in een schrijven van de BankCard Services Department. ,,Wij krijgen weer klachten van lokale kaarthouders en van kaarthouders uit het buitenland dat sommige bedrijven op Curaçao een ‘surcharge’ in rekening brengen op aankopen met een debit- of creditcard en ook een minimumaankoopprijs hanteren wanneer de aankoop gebeurt met een kaart”, aldus de manager Business Development van BankCard Services MCB in de brief aan alle ondernemingen die aangesloten zijn bij Maduro & Curiel’s Bank (MCB).

MCB is zelf uitgever van kaarten als Kompa Leon, MasterCard, Visa, American Express, Bankomatiko, Maestro, Cirrus en Plus. In het schrijven aan de winkeliers wordt gewezen op de ‘merchant agreement’ en dat genoemde praktijken verboden zijn. Voor alle zekerheid worden de betreffende passages uit het contract nog eens aangehaald. Daarin staat onder andere expliciet vermeld dat de onderneming ermee instemt geen ‘fees’ of andere ‘charges’ in rekening te brengen voor het gebruik van de kaarten als betalingsmiddel. Het product of de dienst wordt verkocht tegen dezelfde prijs zoals aangegeven op het prijskaartje. Ook gaat het bedrijf ermee akkoord geen minimumbestedingsbedrag te hanteren bij transacties met een debit- of creditcard.

De MCB stelt met nadruk ervan uit te gaan dat de ondernemingen zich houden aan de regels en deze niet te overtreden, aangezien ze anders het risico lopen het recht om kaarten te accepteren te verspelen.

Bijna een jaar geleden, in maart 2014, waarschuwde BankCard Services ook al. Toen voor fraude: Ondanks aanzienlijke investeringen in betere beveiliging en nieuwe technologie, zoals swipe-machines die de zogeheten EMV-chipcard kunnen verwerken, was op Curaçao sprake van toegenomen fraude met creditcards.

MCB BankCard Services waarschuwde winkeliers en andere bedrijven dat dit de ondernemingen zelf uiteindelijk veel geld kan kosten omdat de bank bij slordige of onverstandige omgang zal overgaan tot ‘chargebacks’ en dus leidt dit tot financieel verlies.

Zo waren er gevallen dat fraudeurs probeerden bedrijven over te halen om met meerdere betaalkaarten te swipen voor valse transacties. Het is voorgekomen dat daarbij kaarten werden gebruikt die waren geproduceerd met illegaal verkregen data (‘skimmen’). Als deze worden gebruikt voor het verrichten van betalingen kan dat tot gevolg hebben dat de onderneming opdraait voor de schade, zo luidde de waarschuwing.

Daarom wees de bank op de acceptatieregels en -procedures en om niet in strijd met de overeenkomst - de merchant agreement - te handelen. Hiermee kan de zaak voorkomen slachtoffer te worden van card-misdadigers.

Zo is het in strijd met de regels van Visa, MasterCard en de merchant agreement om cash uit te betalen aan klanten die hun kaart gebruiken. Deze praktijk deed of doet zich onder andere voor, zo werd in het verleden al bekend, door Venezolanen die op de eilanden zo in eigen land schaarse contante dollars probeerden te bemachtigen.

Bedrijven moeten gedurende ten minste een jaar de leesbare kopie van de verkoopbon bewaren en deze onmiddellijk aan de bank beschikbaar stellen als daar om wordt gevraagd; zo niet, kan dit het bedrijf een verlies opleveren.

Ondernemingen mogen ook geen card-transactie van derden insturen. Dat geldt eveneens voor transacties die via de telefoon, fax, e-mail of internet - kortom: alle transacties anders dan op het fysieke adres van het bedrijf - tot stand zijn gekomen; tenzij er toestemming is van de bank.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).