BES

Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal in het voorjaar van 2019 met een plan komen voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten in Caribisch Nederland.

handicapDat antwoordt minister Hugo de Jonge van VWS op vragen van de ChristenUnie over een rapport van het College voor de Rechten van de Mens. Daarin werd opgemerkt dat het kabinet te weinig actie onderneemt voor het van toepassing verklaren van het verdrag in Caribisch Nederland.
Ook in Europees Nederland gaat het te traag, maar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gebeurt er niets, aldus het college. De hiaten in de wetgeving zijn al twee jaar geleden vastgesteld, maar daarop had het kabinet niet gereageerd. De eilandsbesturen hebben wel een actieplan opgesteld.
Vragenstellers Gert-Jan Segers en Carla Dik-Faber wilden een tijdspad van partijgenoot Blokhuis zien voor implementatie van het VN-verdrag in Caribisch Nederland. De Jonge gaat daar niet erg diep op in: ,,Momenteel worden de plannen voor de praktische uitvoering van het VN-verdrag in 2019 met de openbare lichamen in Caribisch Nederland opgesteld.” Blokhuis gaf aan daarover in het voorjaar meer informatie te hebben.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.