Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (Vromi) Egbert Doran heeft afgelopen maandag het advies voor de toetsing van de milieuwetgeving van Sint Maarten ondertekend.

SXMnatuurHet doel van deze juridische toetsing is methodes vast te stellen om bestaande wetgeving te verbeteren of om nieuwe overheidsmaatregelen op te stellen voor het natuurbehoud op Sint Maarten. Het advies volgt op een verzoek van de Nature Foundation St. maarten aan de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) om hulp bij het uitvoeren van een gap-analyse van bestaande wetgeving voor behoud van de natuurlijke hulpbronnen van Sint Maarten.
De Blue Marine Foundation (Blue), partner van de DCNA, heeft aangeboden de juridische beoordeling en een gap-analyse te financieren via een onafhankelijke juridische adviseur. Blue is een organisatie die zich inzet voor het herstel van de oceanen. Blue wil deze doelen bereiken door onder meer nieuwe partnerschappen aan te gaan om financieringsbronnen, overheden en expertise op het gebied van natuurbehoud samen te brengen. Missie van de organisatie is om voor het jaar 2030 in totaal 30 van de wereldzeeën effectief te beschermen. Dit doel is gebaseerd op het post-2020 Global Biodiversity Framework (GBF) dat naar verwachting zal worden aangenomen tijdens de 15e Conferentie van de Convention on Biological Diversity (CBD) in december 2022. Als ondertekenaar van de CBD heeft Sint Maarten zich gecommitteerd te werken aan dit doel.
Het Man of War Shoal Marine Park is het enige actief beheerde en beschermde mariene gebied op Sint Maarten. Dit nationale park, ten zuiden van Philipsburg, is de thuisbasis en broedplaats voor talrijke soorten die van belang zijn voor natuurbehoud. Het park beslaat 3.100 hectare, wat neerkomt op 5,7 procent van de totale mariene wateren van Sint Maarten. De juridische toetsing en hiatenanalyse door de Blue Marine Foundation moeten aanbevelingen opleveren voor het verbeteren van het wettelijk kader voor het natuurbehoud. Hiermee wordt het huidige beheer van de Man of War Shoal door de Nature Foundation ondersteund en zal het ministerie van Vromi ook steun krijgen bij het aanleggen van extra natuurparken.
De Nature Foundation laat in een persbericht weten blij te zijn met deze samenwerking tussen de DCNA, Blue Marine Foundation en het ministerie van Vromi. ,,Het is onze missie om de natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen voor toekomstige generaties en het hebben van een wettelijk kader om ons eiland te beschermen is essentieel. Er is al langer een verlangen in de hele gemeenschap om ons prachtige eiland te beschermen en tegelijkertijd economische groei en succes mogelijk te maken. Dit zal een cruciale stap zijn in de richting van duurzaamheid voor Sint Maarten, waar we graag aan bijdragen”, aldus de interim-manager van de stichting, Leslie Hickerson.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).