Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een team van technische experts op het gebied van rampenbeheer gaat de regering van Sint Maarten ondersteunen bij het plannen, monitoren en coördineren van respons en wederopbouw na rampen.

T00 SXm nieuw projectHet projectteam ‘Technische bijstand voor rampenbestrijding en paraatheid’ wordt gefinancierd met geld van de Europese Unie (EU) en zal in nauw overleg met de autoriteiten van Sint Maarten verschillende activiteiten gaan uitvoeren. Een van de eerste acties is het in kaart brengen van rampenrisico’s in alle gebieden van het eiland. Dit zal worden gedaan met de betrokkenheid en goedkeuring van personen en organisaties binnen de gemeenschap. Het team van experts zal hen begeleiden bij het analyseren van de gevaren waarmee zij wordt geconfronteerd, de kwetsbaarheden en de mogelijkheden voor effectief rampenrisicobeheer.
De informatie die door elke gemeenschap wordt verzameld, wordt toegevoegd aan het nationale geografische informatiesysteem om zo een overzichtelijke kaart voor Sint Maarten op te stellen die kan worden gebruikt voor rampenparaatheid en rampenrespons.
Het project zal ook Community Emergency Response Teams (CERT) opzetten en trainen die in hun gemeenschap paraat staan en helpen in het geval van een ramp. Deze teams worden verankerd in het nationale rampenbestrijdingssysteem en spelen een sleutelrol in de bescherming van de bevolking van Sint Maarten voor en tijdens rampen.
Daarnaast zal een kader voor evacuaties worden ontwikkeld en een handboek met alle relevante informatie voor grootschalige zorg en distributie. Deze zullen de bevolking van Sint Maarten helpen in het geval evacuaties en grootschalige zorg bij orkanen, tsunami's, aardbevingen en andere gevaren noodzakelijk zijn. Verder komt het projectteam met een communicatiestrategie om het bewustzijn van de gemeenschap te vergroten, met onder meer instrumenten voor het verminderen van rampenrisico's, preventie, paraatheid en reactie in geval van nood.
Minister Omar Ottley van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA) had onlangs een ontmoeting met het team en gaf aan dat ‘dit EU-project erg belangrijk is voor de inwoners van Sint Maarten’. ,,We moeten ons volledig voorbereiden.” Naast het ministerie van VSA werkt het team ook samen met de Pan American Health Organization (Paho), een organisatie die nieuwe onderkomens bouwt om de meest kwetsbaren te beschermen wanneer zich een ramp voordoet.
Het technische team bestaat uit vijf experts met wereldwijde ervaring op het gebied van rampenparaatheid en -respons, noodhulp, GIS-mapping, evacuaties en massazorg en -distributie en een communicatiespecialist. Teamleider Marilise Turnbull: ,,Dit door de EU gefinancierde project bouwt voort op de lessen die zijn geleerd na de orkanen Irma en Louis. Het zal helpen voorkomen dat Sint Maarten meer verliezen, schade en lijden ervaart.” Ignacio Cristóbal, expert op het gebied van paraatheid bij rampen, voegt daaraan toe: ,,Alle districten van Sint Maarten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Kom naar de bijeenkomsten in uw buurt en ontdek hoe u hiervan kunt profiteren. Voorbereiding op rampen is een zaak van iedereen.”
De eerste acties zijn inmiddels opgestart. De komende week zullen de buurtraden worden benaderd om bijeenkomsten en trainingen te organiseren.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.