Al het nieuws

Zebec: Georganiseerde corruptie bij Harbor Village Sint Maarten

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Onder meer oud-politicus Theo Heyliger van Sint Maarten - echtgenoot van Statenvoorzitter Grisha Heyliger-Marten (van de door hem opgerichte UP Party) - hangt een claim van 97 miljoen dollar schadevergoeding boven het hoofd.

F02 Heyliger Harbour VillageDat brengt de krant The Daily Herald. Heyliger wordt gezien als de (voorheen) machtigste politicus van Sint Maarten. Na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010 onderhielden hij en de toenmalige Curaçaose premier Gerrit Schotte (MFK) nauwe banden. Beiden zijn, na vervolging door het Openbaar Ministerie (OM), veroordeeld.

Het gaat nu niet om een strafrechtelijke maar om een civiele procedure. Zebec Development Company nv heeft hem en anderen onlangs gedaagd voor het gerecht op Sint Maarten, omdat deze vennootschap stelt slachtoffer te zijn van georganiseerde corruptie in verband met de ontwikkeling van Harbor Village binnen de Sint Maartense cruiseterminal.

Zebec was, naar eigen zeggen, de initiële ontwikkelaar van het gebied met winkeltjes en amusement, maar werd tegengewerkt en ook weggedrukt, waarna Ocean Drive Properties (ODP) - nu één van de gedaagden - het project kreeg.

Advocaat Jacob Cornegoor, voorheen werkzaam op Curaçao en nu bij Hoff Advocaten in Amsterdam, weet na grondig onderzoek waarom: ,,Er was een crimineel complot om Zebec te laten vervangen door ODP om zo uit de opbrengst gelden te kunnen overhevelen, gelden die toekomen aan de Sint Maartense gemeenschap.”

Zo blijkt Heyliger ultimate beneficial owner (ubo) te zijn van diverse entiteiten, zoals Frivol Realty nv, Skylight Real Estate nv en Private Foundation Skyline. ,,Je hebt je uiterste best gedaan om dit feit te verbergen, maar die pogingen zijn tevergeefs geweest”, aldus de raadsman.

Sint Maarten Harbor Cruise verhuurde de winkel- en andere ruimtes aan Frivol (en later Skylight en weer later Skyline) en deze laatste bracht ze tegen substantieel hogere huurprijzen in rekening bij de daadwerkelijke huurders. Met dus Heyliger als uiteindelijke belanghebbende. Zonder enig commercieel risico te lopen en zonder aanvullende service te verlenen. En daarom is het voor de Zebec-advocaat zo klaar als een klontje dat de invoeging van Frivol tussen SMH Cruise en de huurders geen enkel wettig doel diende, maar alleen een manier was om ‘kickbacks’ te kanaliseren richting Heyliger.

Sint Maarten Harbor Cruise, vertegenwoordigd door HBN Law & Tax, ziet zichzelf als slachtoffer van Heyligers corrupte praktijken en niet als dader. Dat neemt niet weg, aldus Zebec, dat zijn handelingen en die van cfo Ton van Kooten toewijsbaar zijn aan SMH Cruise. Het feit dat Van Kooten nog steeds bestuurder is, ondanks zijn indirecte bekentenis van strafrechtelijk handelen, toont aan dat SMH Cruise nog steeds niet bereid is zich te distantiëren van de daders. Aldus raadsman Cornegoor.
Een expert heeft een schadeberekening gemaakt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.