Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De benarde situatie van de Pointe Blanche-gevangenen, die hun lijden uitten in een brief aan The Daily Herald, heeft de aandacht getrokken van de fractieleider van UP in het parlement, Grisha Heyliger-Marten.

Point BlancheZe heeft een brief gestuurd aan minister van Justitie Anna Richardson met het verzoek om dringend duidelijkheid te verschaffen over de werkelijke leefomstandigheden van de gedetineerden die zeggen dat ze onder de aanvaardbare internationale normen van gevangenisomstandigheden leven. De gevangenen hebben in hun brief, gepubliceerd op 22 augustus 2021, uitgelegd dat ze momenteel in mensonterende en onmenselijke omstandigheden leven, verergerd door de orkaanschade van 2017, die tot op heden niet zijn aangepakt.
In haar brief aan minister Richardson zei parlementslid Heyliger-Marten: ,,Op basis van de zorgen die in de brief worden geuit, geloof ik dat de regering niet kan wachten tot de uitvoering van het Unops-projectvoorstel ter vervanging van de huidige Pointe Blanche-gevangenis en het Huis van Bewaring is voltooid.” Het UP-Statenlid is ook bijzonder bezorgd over de kortetermijnplannen van de regering om de gevangenen te huisvesten wanneer de wederopbouw van de gevangenis eindelijk begint, en hoe daarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van de gevangenen om contact te houden met hun familie terwijl ze vastzitten.
De beweringen van de gevangenen omvatten aantijgingen dat de regering sinds 2017 zestig van haar gevangenen van Sint Maarten naar Nederland heeft gestuurd om ruimte te maken voor de reparatiewerkzaamheden die kort na de passage van orkaan Irma hadden moeten beginnen. Sindsdien verblijven de gedetineerden in het buitenland en hebben zestig of meer nieuwe gedetineerden hen in de gevangenis vervangen, terwijl de omstandigheden in de gevangenissen hetzelfde zijn gebleven.
Een ander punt voor de gedetineerden was het feit dat, hoewel 80 procent van de gedetineerden in de leeftijd van 19 tot 25 jaar was, er geen rehabilitatieprogramma’s bestonden en er geen activiteiten waren om met name de jonge gedetineerden voor te bereiden op terugkeer naar de gemeenschap. Dit was een duidelijk plichtsverzuim van de minister van Justitie, die volgens de gevangenen al had aangegeven dat ze de baan ‘niet nodig had’. In de brief suggereerden de gevangenen dat als ze de baan niet nodig had, ze plaats kon maken voor iemand anders die hun problemen wel wilde oplossen.
,,Ik kan me niet voorstellen hoe het is om onder de maat te leven, en niemand zou in de omstandigheden moeten leven die door deze gevangenen worden beschreven. Ze hebben keer op keer geklaagd en ik geloof dat hun zorgen niet serieus worden genomen. Als het een geval is waarin de minister van Justitie niet over de personele middelen beschikt om de problemen waarmee ze wordt geconfronteerd op te lossen, of als de hulp niet wordt ontvangen, dan dring ik er bij haar op aan om naar het parlement te komen en het ons te laten weten, zodat we kunnen helpen”, aldus Heyliger-Marten.
Het Statenlid vraagt de minister van Justitie om uit te leggen of bij het plannen van de bouw van een nieuwe gevangenis voldoende rekening is gehouden met de wensen en behoeften van de regering en de lokale culturele en andere specifieke omstandigheden van Sint Maarten.
Ook wil ze weten wat de overeengekomen rol is van de Koninkrijksregering met betrekking tot de handhaving van de Pointe Blanche-gevangenis, en of minister Richardson van Justitie het eens was met de mening van voormalig Nederlands Tweede Kamerlid Chris van Dam dat het justitie/gevangenisstelsel van Sint Maarten tijdelijk moet worden overgenomen door de Nederlandse regering.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.