Van onze correspondent
Oranjestad - Ed Nijpels leidt een delegatie die afgelopen vrijdag op Sint Eustatius is aangekomen om verkennend werk te starten over de mogelijkheid om een klimaattafel op het eiland op te zetten.

klimaatstatiaNijpels was eerder de voorzitter van het Klimaatberaad. Hij was ook de voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, dat later in het Klimaatakkoord is opgegaan. Op 22 november 2022 is hij aangesteld als kwartiermaker klimaattafel Bonaire. Deze is ingesteld omdat klimaatverandering wereldwijd effect heeft en zeker in Caribisch Nederland (CN) de impact groot en direct voelbaar is. Tegelijkertijd liggen op de eilanden ook grote kansen om te tonen hoe de klimaatverandering het hoofd kan worden geboden. ,,We mogen niet vergeten dat CN al aan de frontlinie van klimaatverandering staat. Ik wil er in goede samenwerking met Nijpels en het bestuurscollege van Bonaire voor zorgen dat we nu echt stappen gaan zetten om de eilanden in het Caribische deel van ons Koninkrijk te verduurzamen en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met Nederlandse kennis en kunde kunnen we van CN een voorbeeld maken voor kwetsbare eilandstaten over de hele wereld”, aldus minister Rob Jetten van Klimaat en Energie in november vorig jaar.
Nijpels en zijn team gingen op Statia meteen aan de slag. Na aankomst was er een vergadering met het bestuurscollege, gevolgd door een presentatie en discussie over klimaatverandering en de impact ervan op Statia. Aan het einde van de dag was er een rondleiding door het zonnepark, gevolgd door een bezoek aan Lower Town om met eigen ogen de schade te zien die door erosie aan de klif is aangericht.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.