Al het nieuws

Van onze correspondent

The Bottom - Het openbaar lichaam Saba (OLS) verwacht dat het eiland vanaf 1 mei de heropeningsfase kan starten. Alles staat of valt volgens het Bestuurscollege (BC) met de datum waarop het vaccin geleverd wordt.

Read more ...

Van onze correspondent
The Bottom - Gedeputeerde Bruce Zagers vindt de vaccinatie tegen het coronavirus absoluut noodzakelijk voor Saba en haar bevolking om weer enigszins normaal te kunnen leven en om de lokale economie nieuw leven in te blazen. De vaccinatie begint half februari en Zagers riep maandag iedereen op om van deze gelegenheid gebruik te maken en zich te laten vaccineren.

Read more ...

Van onze correspondent
The Bottom - Het College financieel toezicht (Cft) constateert dat het openbaar lichaam Saba de eerste drie uitvoeringsrapportages (UR) over 2020 en de op basis daarvan opgestelde begrotingswijzigingen (BW), niet tijdig heeft ingediend.

Read more ...

Van een onzer verslaggeefsters
Saba - Afgelopen week was het vijftig jaar geleden dat inwoners van Saba voor het eerst zelf hun huisverlichting konden in- en uitschakelen. Dat meldt The Daily Herald.

Read more ...

Geen toeristen; geen inkomsten; geen buffers

Van een onzer verslaggevers
The Bottom - De Saba Business Association vraagt de Nederlandse regering aandacht voor meer dan alleen uitstel van het betalen van belastingen, zoals deze momenteel vanuit het Rijk wordt voorgesteld.

Read more ...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).