Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - De last van de forse stijging van de elektriciteitsprijs met ruim 30 procent die sinds vorig jaar geldt voor consumenten op Saba, wordt teruggebracht tot 10 procent dankzij een subsidie die het Openbaar Lichaam Saba (OLS) beschikbaar stelt aan het Saba Elektriciteitsbedrijf (SEC).

bessubsidieDoor de hogere brandstofprijzen op de internationale markt zijn de kosten voor het produceren van elektriciteit flink gestegen. Als de stijging van de brandstofprijs wordt doorberekend aan de verbruikers, zou het elektriciteitstarief zonder de subsidie met 27 procent stijgen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het nieuwe maximumtarief per 1 juli 2022 vastgesteld. Om de snelle prijsstijging voor de inwoners van Saba te helpen verzachten, hebben SEC en het OLS onlangs de mogelijkheid besproken om de kosten van het verlagen van de verhoging van het elektriciteitstarief te delen. Vervolgens is besloten een subsidie beschikbaar te stellen aan SEC om de onderneming in staat te stellen de prijsstijging met 20 procent terug te brengen. De tariefsverlaging via deze subsidie komt ten goede aan alle consumenten en geldt tot het einde van het jaar. Het OLS zegt de subsidiëring van het elektriciteitstarief te beschouwen als een armoedebestrijdingsmaatregel die de hele gemeenschap ten goede komt in deze tijden waarin de prijzen van goederen en diensten wereldwijd snel stijgen. Het idee is dat de vraag naar brandstof in de toekomst zal afnemen wanneer een groter deel van de hernieuwbare energie wordt opgewekt via zonne- en windenergie. Saba wekt al een groot deel van de elektriciteitsvraag op via de zonneparken naast de luchthaven.
Naast de subsidie van de lokale overheid aan SEC om de prijsverhoging te verlagen, komt er extra hulp voor gezinnen met een laag inkomen van het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid (SZW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Nederland. Deze ministeries hebben onlangs aangekondigd dat ze huishoudens met een laag inkomen op Saba, maar ook op Bonaire en Sint Eustatius, zullen helpen met een eenmalige compensatie van 850 dollar per huishouden om de effecten van hogere energieprijzen te verzachten. In totaal hebben de ministeries 4,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de drie eilanden. Meer informatie over deze compensatie zal in de nabije toekomst worden gedeeld.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.