Door Marilyn Alcalá-Wallé

Geacht Ennia-management,
De laatste tijd heerst er een ongekend grote bezorgdheid en onrust binnen onze gemeenschap over de verschenen informatie in de lokale en internationale media aangaande de ontwikkelingen binnen Ennia, de grootste verzekeraar in de Dutch Caribbean. Genoemde bezorgdheid en onrust over mogelijke ongedekte verzekeringen heerst onder zowel de polishouders (zowel particulieren als bedrijven) van schadeverzekeringen, zorgverzekeringen als van levensverzekeringen.

F06 OPINIE Marilyn Alcala WalleEr rijzen steeds verschillende vragen over de dekking en uitkeringszekerheid over onder andere betaalde spaarplannen, pensioenplannen, ongevallen-, auto-, onroerend goed-, wagenpark-, woning- en inboedelverzekeringen. Ook rijzen er vragen over de verlenging en doorbetaling van de lopende verzekeringen bij de Ennia. Volgens de laatste berichten zouden tienduizenden Ennia-polishouders mogelijk, zonder te weten, met ongedekte verzekeringen zitten.

Volgens onheilspellende en huiveringwekkende berichten gaat het om onder andere ‘excessieve geldonttrekkingen’ door de toenmalige Ennia-top, die juist de taak had en heeft om toezicht te houden op het te voeren en gevoerde beleid door de bestuurders alsmede de algemene gang van zaken binnen het verzekeringsbedrijf en de daaraan verbonden ondernemingen.

De ernst van deze zaak blijkt uit de vele waarschuwingen door de jaren heen van de Centrale Bank CBCS, leidende tot de opgelegde noodregeling van de CBCS bij de Ennia. Daarna zijn er verschillende aangiftes gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM), onder meer in juni 2018 en in augustus 2019 door het CBCS, inmiddels vijf en vier jaar geleden.

De civiele procedures zijn reeds enkele jaren bezig en geven enige hoop; echter de definitieve uitspraak zal zeker nog de nodige tijd vergen, conform tussenvonnis in hoger beroep.

De ernst van de huidige situatie en de structurele gevolgen daarvan voor de hele maatschappij vragen om duidelijkheid uwerzijds. Des te meer nadat aan de ene kant is gebleken dat het OM - dat belast is met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en die een veilige en rechtvaardige samenleving moet garanderen en de burger een beschermd gevoel moet geven - bekend heeft gemaakt in strafrechtelijk opzicht niet over de capaciteit te beschikken om de nodige onderzoeken te verrichten en vervolgstappen te ondernemen.

Aangezien er aan de andere kant steeds meer verontrustende berichten binnenkomen over de dekking en uitkeringsmogelijkheid van de door polishouders betaalde verzekeringen, spaarplannen en pensioenen, rijst in dit kritieke stadium de vraag in hoeverre de belangen van alle polishouders voldoende gewaarborgd zijn.

De gemeenschap kan niet meer stilzitten. En inmiddels zijn er verschillende overlegmomenten geweest tussen bezorgde polishouders alsmede gewone burgers die moeten gaan opdraaien voor het gebleken mismanagement binnen Ennia, waardoor de gemeenschap naar alle waarschijnlijkheid een exorbitante noodlening zal moeten aangegaan, die de overheidsfinanciën helemaal uit evenwicht trekken, om de dekking van de verzekeringen van de polishouders veilig te stellen.

Deze brief volgt naar aanleiding van verschillende gesprekken en onderhoudsmomenten met zeer bezorgde burgers binnen de gemeenschap. Ennia, graag verneem ik in hoeverre de berichten in de media kloppen, in hoeverre de verzekeringen en spaarplannen van de polishouders nu en in de toekomst gedekt zijn.

De auteur van deze opiniebijdrage/open brief, drs. Marilyn Alcalá-Wallé, is polishouder en bezorgde burger alsmede van de organisatie Plataforma Pro Hustisia in oprichting. In het verleden was zij onder meer minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en Statenlid voor PAR.

Naschrift redactie:
Als de auteur zich richt tot het huidige management van Ennia, richt zij zich feitelijk tot de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die in het kader van de door het gerecht uitgesproken noodregeling sinds medio 2018 naast het toezicht ook is belast met het bestuur van Ennia. In eerdere verklaringen liet de CBCS weten dat de problemen bij Ennia Schade en Ennia Zorg intussen zouden zijn opgelost, maar dat dit niet het geval is voor wat betreft pensioenverzekeraar Ennia Leven. Daarvoor zou de Amerikaanse Ennia-eigenaar Hushang Ansary aanzienlijk moeten bij- en terugstorten, wat hij tot nu toe weigert en - zoals deze krant maandag 21 september jongstleden berichtte - zelfs steevast ontkent dat überhaupt sprake is van financiële tekorten. Wel werd Ansary nu tot tweemaal toe veroordeeld - eerst door het Gerecht eind 2021 en onlangs door het Hof - tot betaling van grote bedragen aan door hem veroorzaakte schade bij Ennia. Deze aansprakelijkheidszaak werd al eind 2019 aanhangig gemaakt door CBCS/Ennia.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.