Door de CBA
De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft kennisgenomen van in Het Financieele Dagblad en de NRC recent verschenen berichten gerelateerd aan Ennia en betreurt het ten zeerste dat ten onrechte wordt gesuggereerd dat de Ennia Aruba-entiteiten in problemen verkeren en dat Aruba bij de Nederlandse overheid moet lenen om de polishouders van de Ennia Aruba-entiteiten te kunnen beschermen.Opnie CBA
Uit de brief van 25 augustus 2023 van staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer blijkt genoegzaam dat de Ennia-problematiek geen betrekking heeft op Aruba en de Ennia Aruba-entiteiten. Het is zeer afkeurenswaardig dat de auteurs van betreffende artikelen niet de moeite hebben genomen kennis te nemen van de inhoud van bedoelde brief.
Hoewel de CBA op basis van haar geheimhoudingsplicht geen informatie over Ennia Aruba kan geven, hecht zij er waarde aan om het publiek te informeren dat de Ennia Aruba-entiteiten gezond zijn, vide ook de op de website van Ennia Aruba gepubliceerde en door een accountantskantoor gecertificeerde jaarrekeningen over 2022. Ennia Aruba vormt onderdeel van de Ennia Groep, maar de Ennia Aruba-entiteiten zijn solvent en rendabel en voldoen aan alle prudentiële vereisten zoals opgelegd bij wet en de CBA.
Verder wordt opgemerkt dat wat zich in Curaçao bij de Ennia-entiteiten aldaar heeft afgespeeld zich niet in Aruba zou kunnen voordoen. De CBA is een strikte toezichthouder en gedoogt niet. Ingeval van ernstige overtredingen van wet- en regelgeving wordt onverwijld gehandhaafd en ingegrepen. Reeds in 2007 heeft de CBA besloten, vanwege gesignaleerde transacties met verbonden partijen en het niet optreden door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), dat de Arubaanse bijkantoren moesten worden verzelfstandigd. Hiermee kregen deze entiteiten hun eigen kapitaal en bestuur en vallen zij sindsdien onder het directe en strikte toezicht van de CBA.
Resumerend, het is zeer betreurenswaardig en afkeurenswaardig dat Aruba en de Ennia Aruba-entiteiten volstrekt ten onrechte worden betrokken in betreffende berichten in de genoemde Nederlandse dagbladen.

De Centrale Bank van Aruba (CBA) in Oranjestad stuurde gisteren dit communiqué uit. Het Antilliaans Dagblad berichtte hier vrijdag deels al over aan de hand van uitlatingen van CBA-directeur Prakash Mungra op LinkedIn en besloot tot integrale publicatie van de aan de media uitgestuurde persverklaring.

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.