Internationaal team mede gesponsord door National Geographic

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Curaçao Cultural Landscapes Project (CCLP) is in de eerste fase. Het gaat om een uniek archeologisch project op internationaal niveau, een samenwerking tussen stichting Nationaal Archeologisch en Antropologisch Museum (NAAM) met drie universiteiten, respectievelijk uit Canada, Australië en Duitsland, een Amerikaans softwarebedrijf en mede gesponsord door National Geographic Society.

Read more ...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De rechter heeft het Land Curaçao bevolen om binnen twee maanden het resterende recht van erfpracht te verlenen ten behoeve van de Stichting Restauratie & Behoud Slavendorp Savonet.

Read more ...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De grotere hotels op Curaçao hebben flink geprofiteerd van het herstel van de toeristische sector. De gemiddelde bezetting was vorige maand 71,6 procent. Een behoorlijke toename met dezelfde maand in covidjaar 2021, maar ook 2019.

Read more ...

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In het Trafficking In Persons (TIP)-rapport staat dat op Curaçao de hulp aan slachtoffers van mensenhandel meestal gegeven wordt door niet-gouvernementele organisaties (ngo’s).

Read more ...

Voorstel Land voor verlaging kosten onbesproken met sector

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering heeft besloten enkele eerder voorgestelde Landsbesluiten die tot doel hebben de zorgkosten te verlagen, in één Landsbesluit samen te voegen, namelijk het conceptlandsbesluit Beheersmaatregelen Fonds basisverzekering ziektekosten (bvz).

Read more ...

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).