Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De integriteit van de ministers van het Kabinet-Pisas II zou weleens in het geding kunnen komen nu er maar liefst vier aangiftes zijn gedaan door Fundashon Dos bui pa Kòrsou (Twee boeien voor Curaçao). In opdracht van de Procureur-Generaal (PG) buigt het personeel van de Landsrecherche Curaçao (LrC) zich over het optreden van enkele ministers op 17 januari in de Green House-zaak. In het vooronderzoek dat eventueel een strafrechtelijk vervolg kan krijgen, staat de Landsverordening integriteit (kandidaat)ministers centraal.
De stichting met als enig bestuurder Yves Cooper richt zich specifiek op de naleving van behoorlijk bestuur, waaronder de ministeriële integriteit. De ‘twee boeien’ in de stichtingsnaam refereren naar een handboei voor corrupte bestuurders en een reddingsboei voor Curaçao.

Read more ...

‘Newton zal straks de deur uitlopen als een held’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de langverwachte Statenvergadering waarin premier Gilmar Pisas (MFK) vragen heeft beantwoord over Caribbean Petroleum Refinery (CPR) die al in juni 2023 waren gesteld, heeft hij aangegeven de documenten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nooit gelezen te hebben. Steven Croes (PAR) vroeg hier uitdrukkelijk naar.

Read more ...

54 Procent financiële instellingen onderzoekt gevolgen klimaatrisico’s niet

Van een onzer verslaggevers
Panama-Stad - Gemiddeld 46 procent van de banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen doet onderzoek naar de mogelijke gevolgen van klimaatrisico’s voor hun activiteiten.

Read more ...

‘Aangifte enquête-cie kan vertrouwen ondervraagden schaden’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De aangifte die de parlementaire enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO) bij het Openbaar Ministerie (OM) heeft gedaan is prematuur. Bovendien kan dat het vertrouwen van de geïnterviewde personen achter gesloten deuren schaden. Zij mogen er volgens commissielid Gwendell Mercelina, van regeringspartij PNP, zoals vastgesteld in de regels van de parlementaire enquête, vanuit gaan dat afgelegde verklaringen noch tegen de getuige zelf noch tegen een derde in rechte kunnen worden gebruikt. Er kan alleen aangifte gedaan worden als een getuige meineed heeft gepleegd. ,,Een besluit om mogelijk aangifte te doen op basis van getuigenverklaringen is derhalve uiterst merkwaardig en kan het onderzoek in de weg staan”, aldus het Statenlid.

Read more ...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.