Van onze correspondent
Den Haag - De Tweede Kamer wil dat onafhankelijke waarnemers toezien op een ordentelijk en eerlijk verloop van de komende verkiezingen op Curaçao (30 september) en Sint Maarten (26 september).
Op voorstel van VVD’er André Bosman heeft de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties minister Ronald Plasterk (PvdA) per brief verzocht de kwestie aan te kaarten in de Rijksministerraad. Uit de brief blijkt dat de Kamer, voor zover daar niet al door de lokale autoriteiten in is voorzien, wil dat de Nederlandse regering ‘bevordert dat er tijdens de verkiezingen dit najaar in het Caribische deel van het Koninkrijk onafhankelijke verkiezingswaarnemingen plaatsvinden’.
De bewindsman heeft de boodschap van de Kamer inmiddels overgebracht. In de RMR van vrijdag heeft hij ten overstaan van de Gevolmachtigde ministers het belang van onafhankelijk toezicht bij parlementsverkiezingen ter sprake gebracht.
Plasterk erkent overigens dat het organiseren van verkiezingen en het al dan niet aanstellen van waarnemers een autonome aangelegenheid is van de individuele landen waarover de Koninkrijksregering geen zeggenschap heeft.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland is het gebruik dat een waarnemingscommissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) toeziet op een goed verloop.


Laatste nieuws