Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij het buurtcentrum Santa Maria zijn afgelopen weekeinde de meeste steunbetuigingen geregistreerd: 3.646. In totaal gingen er zaterdag en gisteren 12.118 mensen naar de vijf stembureaus waar dit kon. Dat is een opmerkelijk hoge opkomst.

stamaria

Vier jaar geleden gingen er iets meer dan 5.000 mensen naar de stembus bij de voorverkiezingen.
Afgezet tegen het totaalaantal stemgerechtigden (120.649) is meer dan 10 procent steun gaan betuigen aan een van de vijftien partijen die niet in de Staten zitten. In 2012 waren er maar drie partijen die moesten aantonen over voldoende steun onder het kiezersvolk te beschikken.
De stemmen werden handmatig geteld. Dat is ook de reden waarom het Hoofdstembureau de definitieve uitslag van de steun aan de afzonderlijke lijsten pas na middernacht - na sluiting van deze krant - verwachtte. Zeker was dat er partijen gaan afvallen voor de verkiezingen van 30 september, want iedere partij moet 870 stemmen krijgen, 1 procent van het aantal in 2012 uitgebrachte stemmen. Een rekensom leert dat er voor 15 partijen dan ten minste 13.050 stemmen nodig waren.
Bij het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK), hebben in totaal 181 gedetineerden hun steun betuigd, waarvan 179 stemmen geldig waren. Veel minder dan bij de andere bureaus en hier was dan ook het eerste de uitslag bekend. Opmerkelijk was dat 122 gedetineerden de partij Kòrsou di nos Tur van Amparo dos Santos steunden. Nummer twee was daar Frente Obrero (FOL) van Anthony Godett met vijftien stemmen.
Bij Sentro di Bario Brievengat kwamen 2.933 mensen, gevolgd door 2.506 mensen bij Sentro di Bario Montaña. Relatief weinig mensen zijn naar Kranshi gegaan om hun partij te steunen: 1.761. Bij het buurtcentrum Tera Kòrá bleef de teller steken op 1.091.
Op Bándabou was veel onvrede over de mogelijkheid om steun te betuigen. Mensen uit Barber of Soto vonden Tera Kòrá te ver, waardoor er volgens verschillende burgers en politici weinig kiezers van het westelijke deel van het eiland hun favoriete partij hebben gesteund.
Het Hoofdstembureau is tevreden over het verloop van het weekend, zei hoofd Raymond ‘Pacheco’ Römer. Ook politiewoordvoerder Imro Zwerwer zei dat er nauwelijks incidenten waren. Hij maakte alleen melding van ‘een baasje’ dat een fles whisky wilde voor zijn stem.
TV Direct meldde nog een incident: een vrouw zou bij Kranshi tegen betaling haar steun aan een partij hebben willen geven. De vrouw zou problemen hebben om haar energierekening te betalen en wilde in ruil voor het resterende bedrag van 30 gulden wel haar steun betuigen.
Nadat de uitslag vandaag door het Hoofdstembureau wordt vastgesteld, wordt er ook gekeken naar de ingediende kandidatenlijsten. Römer zei dat er bijvoorbeeld fouten kunnen zitten in namen of adressen. Daarna worden de kleuren en lijstnummers bepaald op 5 september.


Laatste nieuws