Slechts één Statenlid had de moeite genomen deel te nemen aan het symposium ‘ABC-Islands: (too) dependent on tourism?’, georganiseerd door de Association of Dutch Caribbean Economists. Een van de 21 Statenleden - Steven Croes van oppositiepartij PAR - waarmee de eer van het Curaçaose parlement nog enigszins werd gered. Maar verder niemand van de coalitiepartijen MFK of PNP; niemand van de regering (terwijl het kabinet-Pisas een paar dagen eerder overdreven met vijf ministers sterk bij de opening was van het Corendon-reisbureau); geen sg’s van de ministeries van MEO (Economische Ontwikkeling), Financiën, Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur of Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn; evenmin een directie- of management-lid van toeristenbureau CTB; en ook de particuliere toerismeorganisatie Chata schitterde door afwezigheid. Tot slot: individuele hotels en resorts of touring car-ondernemingen ontbraken evenzo.
Is het omdat het onderwerp hen onwelgevallig is en dus te heet onder voeten aanvoelt? Want een van de centrale vragen die bij het symposium aan bod zou komen, zo was vooraf aangekondigd, luidde: ‘Met de groei en sterke afhankelijkheid van toerisme komen uitdagingen voor de economische en sociale infrastructuur, huisvesting, congestie, milieu, enzovoort; hoe gaan we nu en in de toekomst om met deze uitdagingen? Hoe pakt Aruba deze aan, en wat kunnen Bonaire en Curaçao ervan leren?’ Een zeer pakkende en zeer ter zake doende vraagstelling, die door verschillende professionals van eigen bodem vanuit diverse invalshoeken belicht werd. Echter, ondanks dat het was aangekondigd, zonder de belangstelling van de belangrijkste ‘decision makers’.
Toerisme is niet alleen - zoals bij een van de presentaties treffend aan bod kwam - lintjes knippen en bij openingen er als politicus voor zorgen dat je prominent op de foto staat. Toerisme is vooral ook bewust zijn van, en staan voor de impact ervan voor land, natuur en bovenal mens. Toerisme gaat niet alleen om de maandelijkse cijfers en statistieken, die het toeristenbureau trouw uitstuurt, maar uiteindelijk wat dit betekent in termen van fatsoenlijk werk, redelijk inkomen, een goede verdeling ervan en het welzijn van de burgers. Daar horen CTB, Chata, maar ook - het woord zegt het al - de minister van Welzijn en Arbeid, alsmede die van Infrastructuur, Milieu en Natuur hun verantwoordelijkheid voor te nemen.
Het thema van het symposium was net zo actueel als cruciaal. In plaats van diversificatie van de economie (een welhaast onmogelijke opdracht) worden of zijn de ABC-eilanden alleen maar nog méér afhankelijk van toerisme. Dat is haast een gegeven, waar ze niet (meer) onderuit kunnen. Dat hoeft zeker niet slecht te zijn, mits gecontroleerd, gebalanceerd en evenredig met de ontwikkeling van de voorzieningen voor de lokale bevolking; die niet uitgesloten mag worden, maar juist moet (kunnen) meeprofiteren. Anders is toerisme … inderdaad: niet duurzaam.
Met andere woorden: niet slechts één Statenlid (=volksvertegenwoordiger) maar alle 21 Statenleden met hun tig-aantal goed betaalde fractie- en beleidsmedewerkers en andere topambtenaren hadden erbij moeten zijn. Dat geldt óók voor de hoteliers die hun fortuin verdienen aan de zon, zee en het strand, die het eiland hen zomaar en gratis biedt, en die er zelf ook alle belang bij hebben dat het schoon, veilig en leefbaar blijft. Wegblijven of weglopen voor de realiteit heeft niemand ooit geholpen; beter laten exploitanten zien dat ze serieus begaan zijn met het lot van de eilandbewoners, gaan ze de discussie aan en dragen ze bij aan werkbare oplossingen. Want als één ding ook duidelijk is geworden tijdens het symposium, is dat het draagvlak voor en de acceptatie van het toerisme door de bevolking allesbepalend is voor het succes ervan.
Nagekomen bericht: In plaats van het symposium over hét belangrijkste thema vandaag de dag en nog wel kosteloos in eigen land, kiezen niet minder dan zeven Statenleden - ofwel een derde deel van het voltallige parlement - er wél voor de dure jaarlijkse conferentie in Amsterdam over mobiliteit, Intertraffic, bij te wonen. Dat zegt veel over de prioriteiten die worden gesteld. Over prioriteiten gesproken: gisteren ging een geplande Statenvergadering met hulpbehoevende lokale schoolbesturen niet door. Reden: er waren te weinig parlementsleden. Ongelooflijk en ongehoord.

comm


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.