‘Succesvolle weken voor Zr.Ms. Groningen en kustwacht: opnieuw drugsvangst’, kopte Defensie op 6 augustus na een nieuwe onderschepping. Het was de zesde in drie weken tijd. Intussen is er een nieuwe onderschepping bijgekomen. En wie weet is het - ondertussen - opnieuw raak. Zr.Ms. Groningen blijkt geduchte vijand voor drugssmokkelaars in Caribische wateren, meldt hetzelfde ministerie. Terecht is er sprake van een jubelstemming. En alle begrip dat Defensie spreekt van ‘succes’. Immers dat is een deel van de taken van het stationsschip dat wordt ingezet voor de Kustwacht Caribisch gebied. De Groningen vaart pas sinds april dit jaar in de regio en kan al zeven (grote) drugsvangsten op zijn conto schrijven, waarmee het totaal aan in beslag genomen contrabande ruim 9.000 kilo bedraagt. Het Nederlandse patrouilleschip maakt het drugssmokkelaars behoorlijk lastig, zegt Defensie. En toch zijn de frequentie van de onderscheppingen en de hoeveelheden verontrustend. Want als daarmee één ding duidelijk is, is dat er in de wateren rond de eilanden nog altijd veel verboden verdovende middelen worden vervoerd en dat de handel - blijkbaar - nog (altijd) levendig bloeit (en mogelijk groeit). Natuurlijk is de georganiseerde misdaad met de diverse vangsten fikse nederlagen toegebracht. Maar feit is wel dat het dus nog steeds veelvuldig gebeurt; dat nog altijd wordt geprobeerd het illegale spul te transporteren richting de consument, meestal in noordelijk gelegen westerse landen, die een nauwelijks te bevredigen vraag lijkt te hebben. Hoeveel van deze transporten lopen tegen de lamp en hoeveel glippen erdoorheen? Feit is dat de aantallen kilo’s drugsvangsten de afgelopen jaren gestaag zijn opgelopen: van 1.100 in 2014 als gevolg van de drugsbestrijdingsoperatie van de kustwacht tot aanzienlijk grotere hoeveelheden in meer recente jaren. Het fluctueert. Maar net zoals in de gewone handel, lijkt ook de drugshandel na de coronacrisis met extra energie te zijn voortgezet. Het gaat in 2022 tot nu toe, terwijl pas twee derde van het jaar achter de rug is, al om circa 12.500 kilo. Lang niet allemaal bestemd voor de ABC-eilanden - dan gaat het volgens de kustwacht om relatief kleine hoeveelheden - maar wel in de buurt. De aanpak van de kustwacht lijkt effectief, waarbij de informatie-gestuurde samenwerking met anderen binnen de politie- en justitieketen van essentiële waarde blijkt. Die bundeling van krachten vereist vertrouwen in elkaars korpsen. Integriteit staat daarbij voorop. Want het is niet alleen strijd tegen de externe vijand, maar ook tegen de vijand in huis, zoals pijnlijk duidelijk is geworden in de drugsroofzaak Inex 2.0.

ADCommentaar 800


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).