Premier Whiteman (PS) heeft gelijk dat de vervuiling van de Isla-raffinaderij in eerste instantie een interne aangelegenheid is van Curaçao. Whiteman heeft ook een punt dat een dreigende aanwijzing vanuit Nederland inzake de raffinaderij - in principe - ongepast is. Maar de enige persoon die de schande van een aanwijzing inzake de Isla kan afwenden, is Whiteman zelf. De premier bewijst Curaçao een grote dienst door de hoorzitting van de Tweede Kamer over de Isla, en de roep voor een mogelijke aanwijzing, als een wake-up call te beschouwen. Het debat over de impact van de vervuilende raffinaderij moet om te beginnen gezuiverd worden van emoties, vooral als daarbij handig wordt ingespeeld op de angst voor mogelijke sluiting. De bevolking is zich terdege bewust van het grote economisch belang van de Isla. Een meerderheid is pro het voortbestaan ervan, maar dan wel zonder de stank- en rookoverlast, groene smurrie, giftige uitstoot en gezondheidsklachten waar niemand om gevraagd heeft. In dezelfde week van de hoorzitting zijn bewoners door het ministerie van Gezondheid opgeroepen om bij zwarte rook de ramen en deuren dicht te houden. Symptoombestrijding. De samenleving heeft ook meer dan genoeg schriftelijke verklaringen van de raffinaderij gehad waarin excuses worden aangeboden voor de overlast. Het is nu aan de premier om met een concreet stappenplan annex maatregelen de burgers te overtuigen dat hun gezondheid op de eerste plaats komt. Whiteman heeft de pech dat zijn voorgangers het niet aandurfden om met de vuist op de Isla-tafel te slaan. Aan de andere kant heeft de premier nu de wind mee. De aanloop naar de onderhandelingen over de toekomst van de Curaçaose raffinaderij is het aangewezen moment om keihard eisen te stellen. De in het vooruitzicht gestelde veel schonere productie met een gasgedreven fabriek is hoopgevend, maar voor de bewoners ‘onder de rook’ is het eerst zien en dan geloven. De premier heeft gelijk om naar het Nederlandse parlement toe een streep te trekken en te zeggen: ‘Tot hier en niet verder’. Diezelfde vastberadenheid moet Whiteman ook naar de Isla toe aan de dag leggen. Na de hoorzitting over de Isla is er (nog) geen motie aangenomen, het woord aanwijzing is echter wel gevallen. Minister Plasterk (PvdA) is tot nu toe geen voorstander van ingrijpen door de Rijksministerraad in de heikele zaak Isla. Toch is het de vraag hoe lang en ten koste waarvan, de Nederlandse bewindsman de roep vanuit de Tweede Kamer kan blijven negeren. Het is aan premier Whiteman of hij wel of niet doorslaapt ondanks of juist vanwege het alarmgerinkel van zijn wake-up call.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).