Speech bij VBC over toekomstvisie vermeldt raffinage niet

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Gilmar Pisas (MFK) heeft tijdens zijn speech gisteren bij de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) over zijn toekomstvisie ‘raffinage’ niet genoemd als belangrijke economische pijler.

VBCPisasVolgens de regeringsleider moet de economie de komende tien jaar diversifiëren, zodat er vier tot vijf grote inkomstenbronnen zijn. Hij noemt vier sectoren: 1. ontwikkeling van alle gebieden rond de haven voor economische doeleinden; 2. ontwikkeling van de energiesector met focus op duurzame energieproductie, zowel voor lokaal verbruik en productie als voor export; 3. ontwikkeling van export van verschillende soorten diensten en een beperkt aantal producten met goede vooruitzichten op de internationale markt; en ten slotte 4. het toeristisch product blijvend uitbreiden.
Ten aanzien van de haven en meer specifiek overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) stelt hij: ,,Voor de haven heeft RdK, de grootste verhuurder in ons havengebied, een internationaal bedrijf een geweldig masterplan laten ontwikkelen; dat de komende jaren het gebied in onze haven zal ontwikkelen tot iets ongekends, met veel kansen voor grote investeringen samen met internationale partners. Dit zal worden aangevuld met de plannen die momenteel in ontwikkeling zijn voor een LNG-terminal op het haventerrein en het onderzoek dat zal worden uitgevoerd voor de productie van waterstof uit windenergie. Zoals bekend, is Nederland zeer geïnteresseerd in dit laatste en heeft al fondsen beschikbaar gesteld voor het benodigde onderzoek. Dit biedt grote vooruitzichten voor export naar Europa en Amerika in de toekomst.” Het wordt ‘raffinage’ of ‘raffinaderij’ vermeldt de minister-president niet.
Om genoemde sectoren te ondersteunen, noemt Pisas nog enkele voorwaarden: een effectief en efficiënt bestuursapparaat; dienstverlening aan de gemeenschap van hoge kwaliteit; digitalisering van de publieke en private dienstverlening, en ook van lokale en internationale financiële transacties; een efficiënt en snel proces voor het aanvragen en verstrekken van de benodigde vergunningen, ook voor bedrijven; een adequate en betaalbare infrastructuur in het land en de havens, inclusief voldoende capaciteit en toegankelijkheid van breedbandinternet; een efficiënt en effectief systeem voor belastingadministratie en -inning; een moderne infrastructuur voor landbouw, visserij en veeteelt, primair voor lokaal verbruik; bestrijding van criminaliteit en corruptie op een manier die de integriteit van ons bedrijfsleven verhoogt; effectieve faciliteiten voor het bevorderen van investeringen en economische groei; en ten slotte mechanismen om verschillende soorten crises te beheersen als deze zich voordoen.
Vervolgens gaat Pisas in zijn speech uitvoerig in op de successen van zijn kabinet.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.