PAR, MAN en ook PNP hekelen optreden MFK-minister Silvania

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oppositiepartijen PAR en MAN, maar ook regeringspartij PNP, hekelen de wijze waarop Financiënminister Javier Silvania (MFK) omgaat met de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC).

arcHij heeft op zijn Facebookpagina aangekondigd de ARC te vragen het rapport over de jaarrekening 2022 van het Land ‘onmiddellijk’ in te trekken.
De drie Statenfracties hebben gisteren tijdens de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de Landsverordening Raad van Advies (RvA) in de Centrale Commissie gebruikgemaakt van hun spreektijd om te wijzen op het in hun ogen kwalijke optreden van de minister.
,,We hebben het vandaag over de RvA, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, maar ik lees in de krant dat de Financiënminister de ARC beveelt hun rapport in te trekken. Het is een gevaar voor de democratie als staatsorganen worden ondermijnd. Deze dienen juist te worden versterkt en niet aangevallen. Ik lees nu in de coalitie-app dat de minister het slechts heeft ‘gevraagd’ en niet ‘bevolen’”, aldus Statenlid Sheldry Osepa van coalitiepartner PNP.
Ook Quincy Girigorie van de grootste oppositiepartij, PAR, is bezorgd: ,,Krijgt de RvA straks óók te maken met dit soort eisen, bedreigingen of intimidatie? De minister grijpt weer naar zijn Facebookpagina en maakt onder de kop ‘Breaking news’ bekend wat conform zijn wens dient te gebeuren. Dit is niet correct en onacceptabel.”
Fergino Brownbill (MFK) neemt het indirect op voor zijn partijgenoot en stelt voor Silvania uit te nodigen om in de Staten zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij vindt het van essentieel belang om van de minister te horen wat hij te zeggen heeft over het Rekenkamerrapport. Ook laat hij zich ontvallen dat er sprake zou zijn van ‘politikeria (politieke spelletjes) en hypocrisie’.
MAN-Statenlid Giselle Mc William verwijst ook naar de gewraakte Facebookpost van Silvania en geeft aan hierover vragen aan premier Gilmar Pisas (MFK) te stellen. Zij spreekt haar afschuw uit over hoe de minister zich uitlaat over de ARC en de Rekenkamer heeft ‘bevolen’ het rapport met bevindingen in te trekken.
Na het gebruik van het woord ‘bevolen’ wordt het parlementslid van de blauwe partij onderbroken door MFK-fractievoorzitter Gilbert Doran. Deze geeft aan dat Silvania iets heeft ‘gevraagd’ en niet ‘bevolen’. Steven Martina spring echter in de bres voor Mc William en stelt dat er letterlijk inderdaad staat dat de minister de ARC ‘vraagt’ haar rapport in te trekken, maar wel om dit ‘onmiddellijk’ te doen. Dat woordgebruik geeft duidelijk aan dat het een dwingend verzoek is.
Tot slot heeft PNP-Statenlid Gwendell Mercelina zijn collega’s voorgehouden ervoor te waken dat populisme en politieke agenda’s de onafhankelijke status en integriteit van de staatsorganen aantasten. Hij noemt behalve de ARC en RvA ook de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Ombudsman.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.