Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De werkzaamheden van Damen Shiprepair Curaçao (DSCu) om het tweede drijvende dok te verwijderen, zijn op schema en ‘gebeurt in goed overleg met de havenautoriteit en douane’, meldt woordvoerder Corporate Affairs, Rick van de Weg. De regering wil per uiterlijk 13 juli een ‘schone’ Curaçaose haven én verdere uitvoer van het CapEx-investeringsplan. CapEx staat voor ‘capital expenditure’ en is geld dat door een bedrijf wordt geïnvesteerd om vaste, fysieke of niet-consumeerbare activa te verwerven of te upgraden.

F05 DamenDe DSCu-directie heeft op 30 januari al aangekondigd dat de twee defecte drijvende dokken in de loop van dit jaar afgevoerd worden. Er is ook meegedeeld dat halverwege 2024 de werkzaamheden zullen worden afgerond.

Naar aanleiding van die aankondiging is het eerste drijvende dok dan ook al gelijk in het eerste kwartaal van dit jaar verwijderd. Begin deze maand is Damen gestart met het proces om ook het tweede dok te verwijderen. Van de Weg verklaart desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad dat er niets nieuws onder de zon is. ,,De werkzaamheden verlopen nog steeds conform plan zoals eerder omschreven op 30 januari.”

De Damen-woordvoerder vervolgt: ,,Dock D is al geheel afgevoerd. De resterende materialen worden na verwerking tot handzame stukken in containers voor recycling naar het Verre Oosten verscheept. Dock C is mede met behulp van een gespecialiseerd bedrijf ontdaan van alle milieuonvriendelijke stoffen zoals verf, olie en vetten. Deze worden via de reguliere kanalen afgevoerd en verwerkt.”

Van de Weg meldt verder dat Dock C gecontroleerd op 3 april is afgezonken, zodat begonnen kan worden om dit dok ook tot handzame proporties op te delen. ,,Deze worden vervolgens boven water gehaald en per container naar Azië vervoerd om te worden gerecycled tot bruikbaar staal.”
Over de duur van de huidige werkzaamheden zegt de Damen-woordvoerder dat deze nog enige maanden duren. Hij legt uit dat het namelijk niet alleen het demonteren van de dokken betreft, maar ook het gereedmaken voor transport in zeecontainers. Hij geeft aan dat alle werkzaamheden in goed overleg plaatsvinden met onder meer de havenautoriteiten en douane. ,,Damen krijgt alle medewerking van deze instanties. Het is nodig om een gezamenlijk doel te bereiken: een schone en veilige werf in het havengebied.”

Economieminister Ruisandro Cijntje (PNP) onderschrijft dat doel: ,,Met deze operatie, wordt gehoor gegeven aan de gemaakte afspraken. Er wordt dan ook verder gewerkt aan een doelmatige en efficiënte uitvoering van het CapEx-investeringsplan.”

De minister wijst verder op het feit dat de twee drijvende dokken in 2018 op Curaçao zijn aangekomen. ,,Dock C en Dock D werden echter aangemerkt als ‘total loss’ en zijn sindsdien niet operationeel. Volgens de gewijzigde concessieovereenkomst (januari 2023) is CDM Holding vrijgesteld van alle juridische en financiële verplichtingen met betrekking tot deze dokken.” Cijntje doelt op het feit dat Damen opdraait voor die verwijdering. ,,DSCu is verantwoordelijk voor het verwijderen van de twee drijvende dokken uit het havengebied en wel uiterlijk achttien maanden na de sluitingsdatum, zijnde 13 juli, of eerder indien de havenmeester dit vereist. Alle kosten verbonden aan deze verwijdering zijn voor rekening van Damen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.