Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Julianabrug wordt dit jaar onderworpen aan een zogenoemde integrale herbeoordeling. Deze werkzaamheden op, aan en binnen deze brug zijn ook opgenomen in het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP). De benodigde 310 miljoen gulden voor dit programma wordt gedekt door fondsen op de kapitaaldienst van de begroting van het Land Curaçao.

F03 Julianabrug DushiMinister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) wil via het MOP binnen zeven jaar de wegeninfrastructuur en het afwateringsysteem aanpakken, ofwel onderwerpen aan onderhoudswerkzaamheden en waar mogelijk ook vernieuwen.

Secretaris-generaal Dwigno Puriel van VVRP bevestigde desgevraagd aan het Antilliaans Dagblad dat de Julianabrug ook onder handen wordt genomen. ,,Er komt een herberekening van de brug. Het is een technische aangelegenheid. Er wordt met name nagegaan of de brugconstructie nog steeds voldoet aan alle technische vereisten. De uitkomst hiervan zal leiden tot eventuele modificatie- en inspectieprogramma’s om de levensduur en veiligheid van de brug op lange termijn te garanderen.”

Puriel vervolgt: ,,De herbeoordeling ofwel herberekening is hoognodig. Dit komt door de toenemende verkeersbelasting op de brug, veranderende windomstandigheden, algemene slijtage en veroudering, materiaalmoeheid en voortschrijdend inzicht in ontwerpcriteria door de jaren heen. En vergeet niet dat de Julianabrug meer dan 50 jaar oud is.”

De uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (UO OW) vervult een essentiële rol in de werkzaamheden aan de wegeninfrastructuur en afwateringsysteem. Deze dienst heeft oorspronkelijk berekend dat deze 800 miljoen gulden zou kosten. Deze was gebaseerd op hoe de achterstanden in correctief en preventief onderhoud en aanleg van bovengrondse en ondergrondse infrastructuur in te halen.

Dat bedrag van 800 miljoen gulden was als volgt verdeeld: 78 miljoen voor hoofdwegen (252 km) en 700 miljoen voor geasfalteerde buurt- en wijkstraten (900 km), waarvan er 185 miljoen werd berekend voor de ondergrondse infrastructuur. Hierna werd na de hoognodige exercities het voorgestelde bedrag van 800 miljoen gulden teruggebracht naar 310 miljoen.

Er wordt dit jaar van start gegaan met de Julianabrug en volgend jaar gestart met de zogenoemde landhoofden (bruggenhoofden) in Punda en Otrobanda. In 2026 wordt dan gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de dilatatievoegen van viaducten.

Verder streeft het VVRP ernaar om per eind 2029 onderhoudswerkzaamheden te hebben verricht aan 44 hoofdwegen. Er is hiermee al in 2023 gestart met het opknappen van zeven wegen, terwijl voor dit jaar de aanpak van tien openbare wegen gepland staat. Dit staat vermeld in het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP).

De Staten kregen van Cooper het MOP eind januari toegestuurd. Hij liet dit document aan het parlement bezorgen naar aanleiding van vragen van parlementariërs over zijn beleid tijdens de behandeling van de begroting over 2024 van het Land Curaçao.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.