Beleidsnota: Minder vaak post bezorgen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de recentelijk gepubliceerde ministeriële beschikking, waarin VVRP-minister Charles Cooper (MFK) een nieuwe beleidsnota vaststelt op het gebied van de postvoorziening op Curaçao, wordt onder meer gesproken over een besparing op personeels- en operationele kosten, door het aantal dagen waarop Cpost International nv post bezorgt te beperken.

Cpostdushi,,Een en ander kan gefaseerd worden geïntroduceerd met gebruikmaking van sociaal aanvaardbare instrumenten als natuurlijke afvloeiing, vervroegde pensionering van daarvoor in aanmerking komende postbezorgers en dergelijke. Cpost heeft aangegeven ook werknemers te kunnen verschuiven naar de nieuwe diensten die zij introduceert c.q. heeft geïntroduceerd”, zo leest het Antilliaans Dagblad in de nota. Aanleiding voor deze plannen zijn de al jarenlang afnemende postvolumes, die weer het gevolg zijn van de steeds meer toenemende digitalisering.
Verder wordt uitgelegd: ,,Binnen de Universal Postal Union (UPU, waar Curaçao lid van is, red.) wordt het belangrijker gevonden dat een universele postdienst betrouwbaar is, dan dat er per se op vijf dagen per week bezorgd moet worden. Dit biedt de mogelijkheid om, in overleg met Cpost, het aantal verplichte postverzamel- en bezorgdagen binnen de universele dienst te kunnen terugbrengen tot drie keer per week.”
Of de soep daadwerkelijk zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend, is echter de vraag. Op de website van Cpost is namelijk nu al te lezen: ,,De post wordt één tot twee keer per week bij u thuis of op kantoor bezorgd.” In dat licht bezien, zou er eerder al door het postbedrijf een voorschot op het onlangs afgekondigde beleid genomen kunnen zijn.
Desalniettemin wordt vervolgens in de beleidsnota gesteld: ,,Overigens zij opgemerkt dat voor de realisatie van de besparingen uit hoofde van de vermindering van het aantal besteldagen, het tevens noodzakelijk is dat ook het bestelapparaat van Cpost wordt aangepast. Zonder een nieuw ontwerp van het bestelapparaat is het erg moeilijk c.q. onmogelijk om de nodige besparingen gerealiseerd te krijgen.”
Op verzoek van minister Cooper werd door de Ontvanger de belastingschuld van Cpost ‘gesaneerd’, zo meldde Coopers partijgenoot minister Javier Silvania van Financiën in september vorig jaar. Op vragen van deze krant gaf de bewindsman aan dat de belastingschuld bestond uit niet afgedragen loonbelasting en evenmin afgedragen sociale premies. Het ging om zo’n 20 miljoen gulden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.