CBCS recht rug in rectificatiezaak Ennia-dochter Ansary

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Nina slaat de plank hier mis.” Aldus de advocaten namens De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in een rechtszaak waarin Nina Ansary rectificatie eist van de CBCS.

F03 OP Ennia Nina slaat de plank mis DUSHIHet Antilliaans Dagblad doet verslag aan de hand van de pleitnota. De persberichten, waar het hier om gaat, zijn volgens de CBCS ‘feitelijk juist en zakelijk weergeven en om die redenen al niet misleidend’. Overigens zijn twee persberichten op de website van de Centrale Bank inmiddels uit eigen wil door de CBCS aangepast in lijn met het verzoek van Nina, ‘om zo deze procedure en onnodige daarmee gepaard gaande kosten te besparen’.

Deze aanpassingen deed CBCS naar eigen zeggen vrijwillig, ‘nadat hierover door partijen zonder resultaat is onderhandeld’. Volgens Nina Ansary, de in Californië wonende dochter van de Ennia-eigenaar Hushang Ansary, zou een door de Centrale Bank uitgegeven persbericht gerectificeerd moeten worden, omdat dit ten onrechte de indruk zou wekken dat Nina door het Hof aansprakelijk is geacht voor door Ennia geleden schade.

,,In essentie gaat het hier om de vraag of CBCS onrechtmatig jegens Nina heeft gehandeld. Het antwoord op deze vraag is ‘Nee’. De vorderingen van Nina moeten worden afgewezen”, verklaarden de advocaten tijdens de zitting eerder deze week.

Zij brengen in herinnering dat begin juli 2018 ten aanzien van Ennia de noodregeling is uitgesproken. Daarna constateerde de CBCS dat de grootaandeelhouder van Ennia, Hushang Ansary, met behulp van anderen op onrechtmatige wijze gelden aan Ennia heeft onttrokken. Dit is door zowel het Gerecht als het Hof inmiddels ook vastgesteld. Ansary’s dochter Nina was vanaf mei 2009 tot de noodregeling commissaris bij Ennia Caribe Holding (ECH).
In dit kort geding is er volgens de raadslieden van CBCS ‘geen tijd of aanleiding’ om uitgebreid in te gaan op de noodregeling, de daaropvolgende procedures en wat eraan voorafging. ,,Wel is duidelijk dat de schade die onder het regime van Hushang Ansary - onder het toeziend oog van Nina als commissaris bij ECH - bij Ennia is aangericht enorm is en nog decennialang voelbaar zal zijn voor de Curaçaose bevolking.”

Deze schade die Ennia heeft geleden is door de CBCS na onderzoek begroot op ruim 900 miljoen gulden. Het Gerecht heeft Hushang Ansary en aan Ennia gerelateerde natuurlijke personen en rechtspersonen, waaronder zijn dochter Nina, bij vonnis van november 2021 aansprakelijk geacht en de door hen toegebrachte schade begroot op afgerond 1 miljard gulden.

Het Hof heeft in september 2023 een tussenuitspraak gewezen. De schade is bij het tussenvonnis vastgesteld op tenminste 142 miljoen dollar. Die schade moet nog bij eindvonnis definitief worden vastgesteld door het Hof, maar zal naar verwachting van de CBCS ‘hoger uitpakken’.

In het tussenvonnis overweegt het Hof ten aanzien van Nina onder meer dat - hoewel zij haar commissaristaken in algemene zin zeer beperkt heeft uitgevoerd - dit niet wil zeggen dat Nina ‘ernstige’ verwijten valt te maken. Het Hof overweegt dat de vordering van Ennia tegen Nina om die reden weliswaar niet toewijsbaar is ten titel van schadevergoeding, maar mogelijk wel op grond van onverschuldigde betaling dan wel ongerechtvaardigde verrijking.

,,Schade die onder het regime van Hushang Ansary - onder het toeziend oog van Nina als commissaris - bij Ennia is aangericht, is enorm en zal nog decennialang voelbaar zijn voor de Curaçaose bevolking.”


Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.