Dringend verzoek Pisas aan Van Huffelen; projecties CBCS-president blijken onbetrouwbaar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat het recente voorstel van CBCS-president Richard Doornbosch inzake de Ennia-lening weinig tot geen soelaas biedt, vraagt de regering-Pisas aan Nederland om de financiering van het reddingsplan van Ennia buiten toepassing van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) te verklaren.

doornboschDat blijkt uit een brief van premier Gilmar Pisas (MFK) aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties, met afschrift aan de president van de Centrale Bank CBCS, de leden van de ministerraad en - opvallend - ook aan de gouverneur van Curaçao. De brief is in handen van het Antilliaans Dagblad.
De regering van Curaçao heeft zo weinig vertrouwen in het voorstel van CBCS-topman Doornbosch ten aanzien van de Ennia-lening plus doorrekening en projecties, dat de Centrale Bank wordt verzocht ‘de garantie te geven’ dat de leencapaciteit van de overheid voldoende ruimte zal blijven bieden voor de gewone investeringsagenda.
De vrees is al een tijd dat de Ennia-lening - nodig om de verzekeringsgroep van de Amerikaan Hushang Ansary van omvallen te behoeden en daarmee de pensioenrechten van 30.000 polishouders - van een dusdanig enorme omvang is (1,2 miljard gulden volgens het ambtelijk Hoofdlijnenakkoord) dat er dan geen ruimte overblijft voor andere noodzakelijke investeringen in publieke voorzieningen. Iets wat ook door het College financieel toezicht (Cft) al expliciet is uitgesproken.
In dat kader is door Doornbosch tijdens een, naar nu bekend is geworden, ‘bestuurlijk overleg’ van 28 september een presentatie gegeven; aan de ministerraad van Curaçao en aan de Nederlandse staatssecretaris Van Huffelen. De CBCS-president kwam met een voorstel plus bijbehorende projecties.

‘Akkoord onder voorbehoud’
De regering-Pisas (MFK/PNP) heeft, zo blijkt, een ‘akkoord onder voorbehoud’ gegeven. Echter, dat was op basis van het voorstel van Doornbosch, waarbij gesteld werd dat het aantrekken van de Ennia-lening en rekening houdend met de herfinanciering van de Covid-leningen, het Land Curaçao in staat blijft om een jaarlijkse investeringsagenda uit te voeren ten bedrage van 1,5 tot 2 procent van het bbp (bruto binnenlands product).
Maar, inmiddels is meer bekend. De CBCS moest namelijk nog aanvullende informatie verstrekken, onder meer met betrekking tot de cijferreeksen, die als basis hebben gediend voor de doorrekening van Doornbosch’ voorstel. Daarop kwam de CBCS met ‘bijgestelde projecties’.
Die wijken flink af van wat de president eerder nog voorhield aan het politiek bestuurlijk overleg van afgelopen donderdag - op grond waarvan dus ‘akkoord onder voorbehoud’ was gegeven. Pisas zet daarom ‘vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de projecties’, nu er sinds de presentatie van 28 september al ‘meerdere correcties hebben plaatsgevonden’ in de cijferreeksen, zoals aan Doornbosch verzocht door zowel Van Huffelen als door de regering.
Het kabinet wil nu ‘een garantie’ van de CBCS dat Curaçao ook met herfinanciering van de covid-leningen (911 miljoen) en zijn aandeel van de Ennia-lening (93 procent van 1,2 miljard; 7 procent is voor Sint Maarten) voldoende ruimte houdt om te kunnen blijven lenen voor de overheidsinvesteringen (in zaken als infrastructuur, onderwijs en zorg).

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.