Vanaf 1 januari 2024 Passenger Safety Oversight Charge (PSOC)

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Reizigers die gebruikmaken van luchthaven Hato zullen met ingang van het nieuwe jaar een bedrag van 1,73 dollar (3,12 gulden) per ticket aan Passenger Safety Oversight Charge (PSOC) betalen bij vertrek.
Dat is afgelopen vrijdag besproken tijdens een bijeenkomst van de Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit - Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) - met de diverse vliegbedrijven die gebruikmaken van Hato.
Daarbij waren van de CCAA onder meer aanwezig algemeen directeur Peter Steinmetz; directeur veiligheid en veiligheidsinspectie Leslie Laplace; en juridisch medewerker Marisella Ricardo.

F02 Hato AirportHet geldbedrag, de PSOC-charge, komt ten goede aan de luchtvaartautoriteit. Het betreft volgens CCAA ‘géén belasting’, maar wordt exclusief aangewend opdat de CCAA de kosten die gemoeid zijn met de verantwoordelijkheid voor verhoogde veiligheidsmaatregelen kunnen worden gedekt.

CCAA benadrukte in de meeting met de luchtvaartmaatschappijen ook dat het geen charge is die drukt op de exploitatie van de airline, maar de PSOC wordt betaald door de passagiers. Transit- en transfer-reizigers die binnen 24 uur via Curaçao doorreizen zijn vrijgesteld.

Dat geldt ook voor kinderen jonger dan twee jaar, passagiers op lokale vluchten, personeel van de USFOL-basis (de Amerikaanse Forward Operaing Location), leden van de Koninklijke familie, de gouverneur, staatshoofden en houders van een diplomatiek paspoort.
De Staten van Curaçao gingen al eerder dit jaar, op 22 februari 2023, unaniem akkoord met de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing, die de PSOC regelt. En bij Landsbesluit houdende inwerkingtreding van de Landsverordening veiligheidsheffing van 19 juni werd het bekendgemaakt in het Publicatieblad. Dat geldt ook voor het Landsbesluit uitvoering luchtvaartveiligheidsheffing van 21 juni 2023.

Curaçao moet als lidstaaat van de Chicago Conventie voldoen aan de ICAO Standards and Recommended Practices (de internationale Burgerluchtvaartorganisatie International Civil Aviation Organization). Audits door de FAA (de Amerikaanse Federal Aviation Administration) in 2011 en ICAO in 2019 ‘hebben tekortkomingen aangetoond in het door CCAA uitgeoefende veiligheidstoezicht, die in belangrijke mate toe te schrijven zijn aan een structureel tekort aan financiering’.

,,Als kleine eilandstaat was en is de overheidsbegroting niet in staat de benodigde financiële middelen tot het vereiste niveau aan te vullen”, zo is door CCAA duidelijk gemaakt. De totale financiering van CCAA zal in de toekomst bestaan uit een toegewezen bedrag uit de Landsbegroting (binnen het ministerie van VVRP) plus de inkomsten uit de geïncasseerde PSOC.

,,Omdat de passagier direct profiteert van een verbeterd veiligheidstoezicht, is het redelijk om deze kosten in de transportprijs op te nemen”, aldus de CCAA, die aangeeft dat daarmee zal kunnen worden voldaan aan de ICAO-eisen voor adequaat veiligheidstoezicht. Zowel de luchtvaartmaatschappijen als IATA (International Air Transport Association) zullen nog officieel worden geïnformeerd; dat gebeurt voor 1 november aanstaande.

De extra kosten die voor veiligheid zullen worden gemaakt worden voor 2024 geschat op bijna 2,5 miljoen, waarbij de grootste post training en opleiding van inspecteurs (inclusief hun reiskosten) van 857.000 gulden is. Gedeeld door de 792.000 vertrekkende passagier (een schatting van luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners, CAP) komt neer op circa 3,12 gulden (ofwel 1,73 dollar). CAP zal worden belast met de inning om de gelden vervolgens af te dragen aan CCAA.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.