Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voorgenomen komst van een windmolenpark bij Koraal Tabak was al even bekend, maar recent zijn de officiële vergunningsaanvragen van de exploitant de deur uit gegaan.

windmolensDit blijkt uit publicaties van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).
Aanvrager van de zogeheten hindervergunning is NuKoraal Tabak Windparken bv. Deze entiteit is gelieerd aan het bedrijf NuCapital, dat ook eigenaar is van de windmolenparken bij Tera Kòrá en Playa Kanoa. Momenteel voorzien deze parken voor zo’n 30 procent in de lokale behoefte aan elektriciteit. Met het windpark bij Koraal Tabak, zou het aandeel windenergie stijgen naar 50 procent.
Het verzoekschrift dat aan deze vergunningsaanvraag ten grondslag ligt, is - inclusief ontwerpvergunning en adviezen - beschikbaar voor inzage bij de Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuur Beheer aan de Roodeweg. Tot 26 oktober heeft eenieder de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze schriftelijk kenbaar te maken.
Naast de benodigde hindervergunning, ligt er bij VVRP ook een concept-vrijstellingsbesluit op tafel. Op de Facebook-pagina van het ministerie is te lezen: ,,De vrijstelling van de globale bestemmingsbepalingen van het conserveringsgebied is bedoeld om het windmolenpark van Curaçao uit te breiden met 5 nieuwe windmolens en een schakelstation.”
Ook dit concept-vrijstellingsbesluit kan worden ingezien. Echter, hiervoor geldt een kortere periode, die op 10 oktober afloopt. Daarnaast kunnen alleen belanghebbenden in de zin van artikel 3 van de Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR) hun zienswijze kenbaar maken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.