Eerste Kamer stemt op 10 oktober over begrotingsaanpassing

Van onze correspondent
Den Haag - De begrotingswijziging die de herfinanciering door Nederland van de coronaleningen voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) mogelijk maakt is deze week met brede steun door de Tweede Kamer aangenomen. Later op de middag bleek in een commissievergadering dat de Eerste Kamer er op 10 oktober over stemt.

EersteKamerTweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) had tijdens het debat vorige week twee moties ingediend, maar die hield ze aan. In de moties vroeg ze om een haalbaarheidsstudie naar de oprichting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij in het Caribisch deel van het Koninkrijk en om in gesprek te gaan over een gefaseerde en gedeeltelijke kwijtschelding van de leningen. De stemming hierover kan eventueel later nog plaatsvinden.
Zoals bekend moet de herfinanciering voor 10 oktober door het parlement worden aangenomen, omdat dan de huidige renteloze leningen aflopen. Over de herfinanciering is breed gediscussieerd en dan vooral over de bijbehorende voorwaarden die Nederland stelt in de brief van 25 augustus van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties. Als daaraan wordt voldaan door de CAS-landen geldt een rente van ruim 3 procent.
Aruba is nog steeds niet akkoord met de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft), waardoor het land zoals het er nu naar uitziet een hoge rente van tussen 6 en 8 procent moet gaan betalen. Voor Curaçao geldt de voorwaarde dat er een oplossing is voor de pensioenen van polishouders bij Ennia. Daarover is al een hoofdlijnenakkoord voor een kapitaalinjectie van 1,2 miljard gulden met een lening van Nederland.
Dat akkoord zou nog deze week getekend moeten worden door de regeringen van Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Als dat niet gebeurt komt er mogelijk een overgangsregeling voor Curaçao met een rente van ruim 5 procent en als het helemaal niet lukt komt er ook een rente tussen 6 en 8 procent op de lening. In principe geldt deze voorwaarde ook voor Sint Maarten, maar het aantal polishouders bij Ennia is op dat eiland zo klein, dat het probleem daar minder speelt en er minder streng naar wordt gekeken door Nederland.
In de Eerste Kamercommissie Koninkrijksrelaties bleek na de stemming in de Tweede Kamer dat alleen de PVV nog vragen wil stellen over de herfinanciering. Volgende week dinsdag wordt beslist of er op 10 oktober nog een debat over wordt gehouden, afhankelijk van de antwoorden van Van Huffelen. Direct daarna wordt er dan over de wetswijziging voor aanpassing van de begroting gestemd. Dat is dus op het nippertje voor de deadline, maar de kans dat er tegen wordt gestemd is erg klein.
Tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer werd ook nog een gewijzigde motie van CDA-Kamerlid Joba van den Berg aangenomen, die werd ingediend bij het debat over de Landspakketten. Daarin vraagt ze de regering te blijven rapporteren over de voortgang van het verbeterplan voor het onderwijs op Curaçao. Verder werd ook een eerder aangehouden motie van Wuite aangenomen waarin zij vraagt om een overzicht van Nederlandse regelgeving die van toepassing is op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Die was ingediend tijdens een debat over het principe ‘comply or explain’ bij wet- en regelgeving voor Caribisch Nederland.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.