Binnen twee weken advies over vier opties financiering

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering-Pisas kiest vooralsnog voor het scenario van een ‘kapitaalinbreng’ voor de oplossing van de Ennia-problematiek. Dat is gisteren door de Raad van Ministers besloten, zo verneemt het Antilliaans Dagblad.

F01 Ennia DUSHIMaar eerst krijgt de reeds ingestelde commissie, die de regering in dit dossier bijstaat en adviseert, de opdracht om binnen twee weken een en ander uit te werken met betrekking tot de kapitaalsinjectie. En dan vooral hoe en met welke gelden dit dient te gebeuren.

Het gaat daarbij om een viertal opties. Sommigen daarvan zijn vergaand, zoals de ‘verplichte storting vanuit de financiële sector tegen een rentevergoeding’. Het is nog afwachten hoe de financiële sector hierop reageert.
Twee andere opties zijn gerelateerd aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), namelijk ‘dividenduitkeringen van de CBCS’ en ‘inzet van een deel van de herwaarderingsreserves CBCS’.

De vierde optie om tot een kapitaalinbreng te komen betreft ‘financiering via de kapitaalmarkt’. Zo is vrijdag tijdens een Bijzondere RvMin besloten, met Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) als minister-president ad interim. Daarbij is overwogen ‘dat er kennelijk tekortkomingen zijn geweest in het uitoefenen van de toezichtstaken door de Centrale Bank CBCS met betrekking tot de Ennia-problematiek’.

Maar een overweging is óók om hiertoe te beslissen ‘ter bescherming van de polishouders van Ennia en gelet op het maatschappelijk belang voor het vinden van een oplossing voor de Ennia-problematiek’. In verband daarmee zal de ministerraad zich ‘zoveel mogelijk inspannen’ om de belangen van de polishouder te beschermen.
Belangrijk is verder dat de RvM beslist dat deze inspanningen ‘geen inbreuk doen op de lopende en mogelijk toekomstige gerechtelijke procedures’ tussen Ennia (vertegenwoordigd door de CBCS) en derde partijen. Gedoeld wordt op de rechtszaken tegen onder meer de Amerikaanse eigenaar van Ennia, Hushang Ansary.

Vonnis Hof
In verband met een lopende rechtszaak, maakt het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekend dat het vonnis in de Ennia/Ansary-zaak niet aanstaande dinsdag 6 juni, zoals eerder verwacht, wordt gewezen, maar dat er na halverwege deze maand meer duidelijkheid zal zijn over wanneer uitspraak zal worden gedaan in deze voor met name Curaçao belangrijke - zelfs cruciale - zaak.
De griffie van het Hof heeft de partijen laten weten dat het vonnis in hoger beroep in de aansprakelijkheidsprocedure die de Centrale Bank CBCS namens Ennia voert tegen Ansary en overige voormalige bestuurders, ‘in een vergevorderd stadium verkeert’. ,,Na medio juni 2023 wordt bekendgemaakt wanneer uitspraak zal worden gedaan.”
De belangen van zeker 25.000 polishouders staan op het spel. De CBCS vroeg in september 2020 de regering om een standpuntbepaling: of een kapitaalsinjectie of een fikse korting op de pensioenuitkeringen; nodig omdat Ennia in grote mate was ‘leeggetrokken’ door Ansary en de zijnen.
Als gevolg van de onttrekkingen is een zeer omvangrijk tekort ontstaan bij Ennia Leven. Dat tekort, dat volgens de CBCS ongeveer twee tot drie jaar na de overname door Ansary ontstond en in de jaren daarna steeds verder toenam, werd gecamoufleerd. Pas onder de noodregeling, het ingrijpen door de CBCS in 2018, kon met diepgang worden onderzocht en blootgelegd wat er onder het bewind van Ansary met Ennia is gebeurd en wat de werkelijke financiële positie was.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).