Werkgroep Archeologie nog zorgen om het Landhuis

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De door de Curaçao Airport Holding (CAH) aangezochte (lokale) deskundige, waar CAH ook mee gesproken heeft, heeft nooit officieel opdracht gekregen om een herstelplan op te stellen. Ook is hij niet op de hoogte van de laatste werkzaamheden die rond Landhuis Hato plaatsvinden.

F04 OP CAH door bij Hato 1 HasethDat schrijven de bezorgde leden van de Werkgroep Archeologie Curaçao die de destructie bij het landhuis eerder al aan de kaak stelden. ,,We hopen dat de werkzaamheden nu helemaal worden stopgezet en pas worden voortgezet nadat alle schade onder deskundige begeleiding is hersteld. Blijkbaar is CAH niet op de hoogte van de grote historische waarde van dit gebied met zijn diverse beschermde onderdelen. Belangrijk is dat CAH - mogelijk in overleg met het Nationaal Archeologisch en Antropologisch Museum (Naam) - de plannen voor dit gebied aanpast”, zo schrijft François van der Hoeven.

Op 25 mei 2023 voerden de leden van de archeologiegroep opnieuw een inspectie uit bij landhuis Hato. Gebleken is dat CAH ‘gewoon doorgegaan is met de werkzaamheden’. ,,Ditmaal is de oude weg naar het landhuis open gemaakt, vanaf de historische directeurswoning van de Dienst Water Voorziening tot aan het landhuis.” De leden vinden het werk ‘vrij grof’ gedaan waardoor aan beide zijden van de weg beschadigingen zijn opgetreden; langs de zuidzijde vooral schade aan de rotswand en aan de noordzijde zijn resten van een (belangrijk en historisch) muurtje weggeschoven. Over de tweede natuurlijke waterbron is de verwijderde vegetatie heen geschoven. ,,Deze bron was lange tijd de hoofdbron van de plantage Hato en ligt dicht bij het landhuis”, zo wordt uitgelegd. ,,De bron stroomt uit een grotje aan de onderzijde van de kliprand en is al lang geleden voorzien van een stevig ‘bronhuis’.

We kwamen er onlangs achter dat deze bron ‘Boca de Leeuw’ genoemd werd door G.J.H. Molengraaff in zijn proefschrift uit 1929.” De eerste bron, die de vorige keer door bouwpuin begraven werd, heet volgens Molengraaff ‘Bak Ariba’. ,,Deze stroomt nog steeds, ondanks de drie tot vijf meter bouwpuin die er nu bovenop ligt. Vermoedelijk is het begraven bronhuisje erg stevig gebouwd. Door de recente werkzaamheden werd een deel van de pvc-buis, waardoor het bronwater stroomt, kapotgereden. Tot onze grote tevredenheid heeft de aannemer deze schade meteen hersteld door er een nieuw stuk buis tussen te zetten.” Eind april werd ook geconstateerd dat de historische begraafplaats met zeven cilindergraven zwaar beschadigd werd. En zo klinkt bezorgd: ,,Er is nog een strook vegetatie weggehaald, vermoedelijk voorbereiding voor vervolgwerkzaamheden.”
Na het bericht eind april reageerde de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) onmiddellijk en sommeerde CAH om de schade te herstellen omdat landhuis Hato met bijgebouwen en graven beschermde monumenten zijn.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.