Commissie doet voorstel en dan naar minister van Defensie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van zowel de minister van Justitie, Shalten Hato (MFK) als de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) om binnen het presidium van de kustwacht het bestuursakkoord op basis van artikel 4 weer te openen en heronderhandelen.

kustwachtkwestieDaar is een commissie voor in het leven geroepen die eind april met een concreet voorstel komt. In mei wordt om de tafel gezeten met de Nederlandse minister van Defensie Kajsa Ollongren (D66) om dit te bespreken. Dat is gisteren in de Staten naar voren gebracht. De Statenvergadering was een vervolg op een eerdere vergadering over het ‘Bestuursakkoord Langetermijnplan (LTP) Kustwacht Caribisch gebied 2019-2028’ dat tussen Nederland en Curaçao is getekend op 2 maart 2021. Het akkoord werd getekend door de regering-Rhuggenaath (PAR) en de toenmalige minister van Justitie Quincy Girigorie, midden in de coronatijd en vlak voor de verkiezingen op 19 maart 2021. In dit akkoord werd vastgesteld dat Curaçao vanaf 2023 elk jaar een extra bedrag van 3,84 miljoen euro, rond de 7 miljoen gulden, per jaar moet bijdragen aan de kustwacht.
Zowel Hato als Silvania hebben gisteren in de Staten herhaald dat het overdrachtsdossier van de voormalige minister van Justitie over de kustwacht niet volledig is en dat het getekende bestuursakkoord door de ex-minister niet bij hen bekend was. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan, zo antwoordt Hato op een interruptie van Statenlid Ana-Maria Pauletta (PAR) van dezelfde partij als ex-Justitieminister Girigorie. Zij wijst erop dat in het jaarplan 2022 van de kustwacht over het LTP wordt geschreven en dat het LTP met het extra bedrag dat aan de kustwacht uitgegeven moet worden is goedgekeurd in de ministerraad van het kabinet-Pisas.
De ministers kunnen er echter niet over uit dat het bestuursakkoord is getekend en het Land verbindt aan extra kosten voor vijf jaar, terwijl dit nimmer in de Staten besproken is. Volgens Silvania heeft Girigorie zich niet gehouden aan de comptabiliteitswetgeving en ook niet aan de Landsverordening financieel beheer waarin staat dat de Staten geïnformeerd moeten worden als het om financiering gaat van meer dan vijf jaar. ,,Girigorie had een voorbehoud kunnen maken bij het bestuursakkoord dat het alleen kon doorgaan bij ratificatie in de Staten of als Curaçao er financiering voor zou kunnen vinden”, aldus Silvania. Beide minister antwoorden niet op de vraag of Girigorie strafbaar is en een ambtsmisdrijf heeft begaan. Daarvoor moet er aangifte gedaan worden bij het Openbaar Ministerie (OM) dat vervolgens moet beoordelen of deze zaak nader strafrechtelijk onderzocht moet worden, zo wordt uitgelegd.
Hato is hoorbaar boos in de Staten en zegt over Girigorie: ,,Is dit een leider die het volk verdient? Om ondoordacht een bestuursakkoord te ondertekenen en nu zijn handen wast in onschuld? En dit met de zegen van alle ministers van het vorige kabinet. Het bestuursakkoord is voor zover ik weet nooit op de agenda van het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) gezet. Zeker niet op de agenda van augustus 2022. Nu ben ik als minister van Justitie verantwoordelijk voor de misstap van mijn voorganger. De kustwacht is belangrijk, dat vinden wij ook, het staat ook in het regeerakkoord, dus zullen we er alles aan doen dit recht te trekken.” Op de suggestie of Curaçao zelfstandig de kustwachtaken kan of wil uitvoeren antwoordt Hato dat dit niet kan en wenselijk is en de regering heel tevreden is met de huidige samenwerking. Ook Silvania benadrukt niets tegen de kustwacht te hebben, en dat het hier echt om een financieel probleem gaat waar het eiland nu niet voor kan opdraaien.
Hato geeft nog wat cijfers over de kustwacht: In 2021 zijn 117 ongedocumenteerden opgepakt, is 9.869 kilo aan cocaïne onderschept en 577 kilo aan marihuana. In 2022 ging het om 29.274 kilo coke, 5.116 kilo marihuana, 170 ongedocumenteerden en 13 wapens en munitie.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.