Economie in decennium met ruim 23 procent gekrompen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het reële bbp (bruto binnenlands product) per hoofd van de bevolking is als gevolg van de negatieve groei het afgelopen decennium sterk gedaald: ruim 23 procent. ,,Curaçao is met andere woorden armer geworden.”

armerDeze woorden van Candice Henriquez, hoofd Economic Analysis & Research Department van de Centrale Bank CBCS, kwamen hard binnen. Ze sprak ze uit tijdens een recent werkbezoek van de Bijzondere Commissie Koninkrijk van de Raad van State aan Curaçao. Het Antilliaans Dagblad vroeg de presentatie op en doet er verslag van.
,,De economie toont sinds 2021 tekenen van herstel dankzij een sterke groei van het verblijfstoerisme. Desalniettemin dient te worden opgemerkt dat het niveau van het bbp nog onder het pre-covidniveau ligt. Met het huidige groeitempo zal Curaçao pas in 2025-2026 het pre-covidniveau kunnen bereiken.”
Uit de gepresenteerde grafiek ‘Lage en negatieve economische groei met daling van levensstandaard’ blijkt dat Curaçao rond 10-10-‘10 (het jaar dat het eiland een autonoom Land werd binnen het Koninkrijk) nog een reëel bbp per hoofd van de bevolking van 34.000 gulden kende, maar dat dit sindsdien is afgenomen tot iets boven de 24.000 gulden in de coronacrisisjaren en het afgelopen jaar iets is opgeveerd naar 26.000 gulden.
,,Curaçao is met andere woorden armer geworden.” De cijfers spreken boekdelen. Over wat er het afgelopen decennium vooral aan externe schokken op het eiland afkwam is nagenoeg bekend (Venezuela-crisis en gevolgen voor Curaçao, stilleggen raffinaderij, coronacrisis).
Minder algemeen bekend is het (vermoedelijke) verband tussen overheidsinvesteringen en economische groei. Op Curaçao zijn die overheidsinvesteringen bijna extreem laag. ,,Er bestaat een algemene consensus in de economische literatuur dat overheidsinvesteringen een positief effect kunnen hebben op de economische groei, vooral in tijden van recessie (negatieve groei)”, aldus Henriquez. Onderzoek geeft aan dat overheidsinvesteringen zowel op de korte als de lange termijn een positief effect hebben op het bbp.
Er is een goot verschil tussen ‘bestedingen’ (=consumptie) van de overheid en ‘investeringen’. De CBCS-deskundige: ,,Als we de begrotingsuitgaven van de overheid van Curaçao tussen 2011 en 2022 analyseren, blijkt dat de overheidsconsumptie als percentage van het bbp beduidend hoger ligt dan de overheidsinvesteringen.”
Tussen 2011 en 2021 was de overheidsconsumptie per jaar gemiddeld 12,5 procent van het bbp. De overheidsinvesteringen bedroegen over diezelfde periode 2,3 procent per jaar. ,,Indien we echter de kapitaaluitgaven gerelateerd aan de bouw van het nieuwe ziekenhuis buiten beschouwing laten, zijn de totale overheidsinvesteringen gemiddeld per jaar slechts 1,6 procent van het bbp.”
Een van de redenen voor de relatieve (zeer) lage overheidsinvesteringen van Curaçao is volgens Henriquez dat over het afgelopen decennium het Land niet altijd heeft voldaan aan de begrotingsnormen om te kunnen lenen voor kapitaalinvesteringen. ,,Immers, de gewone dienst dient sluitend te zijn. Dat wil zeggen dat de lopende uitgaven en inkomsten gelijk moeten zijn.”

 

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).