Advocaat: Perfect in lijn met uitspraak rechter

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Dit is perfect in lijn met de uitspraak. Er is namelijk niet zonder een deugdelijke en toereikende vergunning uitgevoerd door de eigenaar van de dolfijnen.”

F02 DolfijnenDit zegt Mirto Murray, advocaat van Curaçao Public Aquarium nv en Curaçao Dolphin Academy nv, aangeduid als Sea Aquarium, tegen het Antilliaans Dagblad.
Gisteren maakte directeur en mede-eigenaar Adriaan ‘Dutch’ Schrier bekend dat de vijf Curaçaose dolfijnen alsnog en toch het eiland hebben verlaten, richting het Fakieh Aquarium in Saoedi-Arabië. Dit ondanks een beslissing vrijdag van de rechter in kort geding, aangespannen door de Stichting Animal Rights, dat ze voorlopig het eiland niet af mochten.

Alles heeft te maken met een ‘geldige en toereikende uitvoervergunning’. In zijn pleidooi gaf advocaat Murray al aan dat de dolfijnen echter niet het eigendom zijn van Sea Aquarium. Hij stelde dat Animal Rights zich tot de verkeerde partij had gericht en dat ‘die derde partij de dolfijnen ter beschikking stelt aan’ de nv’s. ,,Curaçao Dolphin Academy en Curaçao Public Aquarium gaan niet over de (toen nog voorgenomen, red.) verkoop en levering van dolfijnen aan het Fakieh Aquarium.”

,,De dolfijnen bij Dolphin Academy Curaçao en Curaçao Dolphin Therapy Center worden geleased van een houdermaatschappij en zijn geen eigendom van beide faciliteiten”, schrijft ook Schrier in een opiniebijdrage elders in deze editie. ,,De beslissing om het aantal dolfijnen te reduceren is dan ook afkomstig van de houdermaatschappij waarbij de partij naar verschillende mogelijkheden heeft gekeken.”

Ook Schrier wijst naar de vereiste vergunning: ,,Om voor de afgifte van een Cites-exportvergunning in aanmerking te kunnen komen, moest aan de daartoe bevoegde autoriteiten op Curaçao gedetailleerde informatie worden verschaft over bijvoorbeeld de transportvoorzieningen die op grond van de Cites-voorwaarden volledig volgens IATA-richtlijnen dienen te geschieden.”

Al tijdens de rechtszaak werd namens Sea Aquarium verklaard dat de eigenaar een uitvoervergunning had aangevraagd en verkregen, maar dat de vergunning staat op naam van die eigenaar. Sea Aquarium heeft de vergunning echter niet overgelegd of getoond. Het gerecht oordeelde dat door die opstelling ‘in het kort geding niet kan worden vastgesteld of voor de beoogde uitvoer van de dolfijnen een geldig en toereikende uitvoervergunning bestaat’.
Wie de eigenaar van de dolfijnen is, doet niet ter zake. Sea Aquarium wordt gezien als de uitvoerder van de dolfijnen alleen al vanwege het feit dat ‘de dolfijnen op de vlucht naar Jeddah zouden worden begeleid door één of meer medewerkers’.

Hun vertrek is inmiddels een feit. Volgens de stichting gaat het om de volgende dolfijnen: Serena (2012), Machu (2012), Mosa 2014), Sami (2015) en Luna (2017), alle vijf op Curaçao geboren. De beslissing het aantal dolfijnen op het Sea Aquarium Park te reduceren ‘was niet makkelijk’, legt Schrier uit.

Vergunning al sinds januari klaar

De vergunning in kwestie ligt er al met alle stempels etc. van dien vanaf 26 januari 2022, zegt advocaat Murray. Dat is ook kenbaar gemaakt in het kort geding. ,,Lees het vonnis er maar nog eens op na. En de rechter zegt niet meer dan dat uitvoer zonder dat de benodigde vergunning voorhanden is, verboden is. Maar dat is nu juist het geval; de vergunning verstrekt door GMN is er wel.” Hij wijst er voorts op dat aan het vertrek van de vlucht met de vijf dolfijnen dinsdagochtend niet alleen GMN heeft meegewerkt, maar ook VVRP vanuit het toezicht op alle vliegbewegingen - ook cargovliegtuigen - en Justitie vanwege de immigratiepapieren van de crew etc. maar ook Financiën vanwege de douane. ,,Zouden die het dan allemaal mis hebben?” Dat is een retorische vraag, aldus de raadsman.
Animal Rights - ‘Hoe nobel haar doel dan ook’ - heeft volgens Murray haar verzet tegen de export verkeerd aangepakt, terwijl op de zitting nog een tip is gegeven hoe dit wel aangepakt kon worden, te weten met een LOB-verzoek (Landsverordening Openbaarheid van Bestuur) de vergunning op te vragen, hetgeen daarna ook is gebeurd maar zij het te laat. ,,Aan de uitvoer van de dolfijnen kleeft geen enkel juridisch gebrek of onvolkomenheid!”

LAR-procedure niet afgewacht

,,Tijdens de zitting wilde niemand zeggen wie eigenaar is van de dolfijnen en op wiens naam de vergunning staat, want ze weten dat de volgende stap zal zijn het aanvechten van de vergunning zodat deze alsnog wordt ingetrokken dan wel vernietigd”, zegt advocaat Bertie Braam van Animal Rights. ,,Ik ben na de behandeling van de zaak op donderdag toch te weten gekomen wie de eigenaar is van de dolfijnen en op wiens naam de vergunning is afgegeven - dezelfde club als Sea Aquarium en Dolphin Academy - en op maandag heb ik een tweetal Lar-verzoeken ingediend.” Lar staat voor Landsverordening Administratieve Rechtspraak.

,,Namelijk een kort geding Lar en een bodemzaak Lar”, vervolgt Braam. ,,Dit om de vergunning in zoverre deze is verleend te schorsen en de andere om de vergunning te vernietigen. Normaliter wordt de afloop van zo’n procedure afgewacht, maar ze hebben ervoor gekozen om dit niet te doen en de dolfijnen toch te transporteren.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).