Meeste hulpverzoeken voor voedselpakketten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Stichting Slachtofferhulp Curaçao nam vorig jaar in totaal 1.075 zaken in behandeling. Bij de meeste zaken ging het om het verstrekken van voedselpakketten. Daarvoor ontving de stichting 506 aanvragen.

slachtofferhulpRelationeel geweld staat op de tweede plaats met 150 slachtoffers. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2020 dat in bezit is van deze krant.

Het doel van Slachtofferhulp is het minimaliseren van leed van slachtoffers en nabestaanden van misdrijven en verkeersongevallen. Dat doet de non-profitorganisatie door het bieden van hulpverlening aan de slachtoffers en nabestaanden. Verder voert de stichting ook gerechtelijke procedures ten behoeve van haar cliënten. Tot slot signaleert en voorkomt Slachtofferhulp knelpunten in de samenleving die slachtoffers van delicten en ongevallen onnodig achterstellen.

In het covidjaar kwam daar ook een extra taak bij. Slachtofferhulp begon tijdens de lockdown met het verstrekken van voedselpakketten aan personen in nood. Dit is heel klein begonnen met een paar gezinnen, maar breidde naderhand uit. In eerste instantie kreeg de stichting voor dit project donaties van particulieren en kerken. Vervolgens bood het Rode Kruis op reguliere basis voedselpakketten die naar de cliënten van Slachtofferhulp gingen.

De meeste aanvragen kwamen binnen in de maanden juli (118), augustus (129) en september (155). Het merendeel van de cliënten in 2020 was vrouw, namelijk 709. In totaal klopten 361 mannen bij Slachtofferhulp aan voor hulp. Uit de leeftijdsstatistieken blijkt dat de meeste slachtoffers tussen 46 en 60 jaar oud zijn. In 2019 lag dit tussen de 31 en 45 jaar.

De meeste cliënten van Slachtofferhulp wonen in de wijk Buena Vista (4 procent). De wijk Muizenberg komt op de tweede plaats. 65 Procent van de cliënten heeft een Nederlands paspoort.

KPC blijft de instantie waarvan de stichting de meeste slachtoffers krijgt. In 2020 was dit 24 procent. Vergeleken met het jaar daarvoor ziet de stichting een daling van het aantal door het KPC verwezen slachtoffers. Van de 150 slachtoffers relationeel geweld heeft 44 procent aangifte gedaan en 56 procent niet. Hieruit concludeert de hulporganisatie dat het merendeel er toch voor kiest om geen aangifte te doen.

Eind vorig jaar zijn Slachtofferhulp, Korps Politie Curaçao (KPC), Reclassering en het Openbaar Ministerie (OM) weer begonnen met het relationeel geweld- overleg. Dit is een ketenpartnersoverleg dat wekelijks plaatsvindt en waarin alle aangiftes van relationeel geweld van de afgelopen week worden besproken. Zo wordt gekeken welke zaak met spoed behandeld moet worden door KPC en ook doorverwezen naar Slachtofferhulp en Reclassering. In 2020 is de groep ketenpartners ook van start gegaan met een brainstormsessie voor het opzetten van een Veiligheidshuis, waar alleen zaken van relationeel geweld worden besproken.

Daarnaast is de stichting in 2020 weer van start gegaan met de praatgroep relationeel geweld. In 2019 moest SSHC hiermee tijdelijk stoppen maar dankzij donaties kon Slachtofferhulp weer van start gaan met dit project dat positief resultaat oplevert voor zowel ouders als hun kinderen, waardoor de vicieuze cirkel van geweld in familieverbanden verbroken wordt. Vanwege de Covid -19-maatregelen kon de stichting slechts één praatgroep draaien. Normaliter nemen vier groepen deel per jaar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).