• Ziekenhuis kampt met hoge uitval personeel

  • Helft overige zorginstellingen ook in problemen


Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De financiële situatie van het Curaçao Medical Center (CMC) is zorgwekkend. Als het ziekenhuis geen 5,3 miljoen gulden extra per maand krijgt, komt de electieve zorg aan SVB-patiënten al vanaf 22 september tot eind 2021 in gevaar.

gezondheidszorgDat zegt minister van Gezondheid, Dorothy Pietersz-Janga (MFK). Ze gaf gisteren een extra ingelaste persconferentie over de crisissituatie binnen de lokale gezondheidszorg.
Het CMC voorspelt langere zorgwachtlijsten. Ook vreest de ziekenhuisleiding voor meer medische uitzendingen naar het buitenland. Naast het geldtekort kampt het CMC ook met een hoge uitval van het personeel. Het aantal arbeidsongeschikten in het ziekenhuis is maar liefst 35 procent.
De productie van het CMC bedraagt tot en met eind augustus 164 miljoen gulden. Publieke zorgverzekeraar SVB heeft voor dit jaar 184,5 miljoen gulden toegekend. Dat betekent dat er voor de resterende vier maanden slechts 20,5 miljoen gulden over is gebleven. Volgens CMC is dit ontoereikend. Het deficit van het zorgbudget bedraagt maandelijks 5 miljoen gulden. In dit kostenplaatje is de betaling van 18 miljoen gulden aan de medisch specialisten overigens niet opgenomen, legt Pietersz-Janga uit.
Volgens de minister is het CMC niet het enige gezondheidsinstituut dat in geldnood verkeert. ,,50 Tot 60 procent van de gezondheidszorginstellingen verkeert in financiële problemen. Het ministerie van Gezondheid heeft deze week verschillende smeekbedes van gezondheidsinstellingen gekregen. Ze kunnen niet meer. Als ze geen hulp krijgen halen ze het einde van het jaar niet”, aldus Pietersz-Janga.
De overheid heeft een werkgroep opgericht om de tekorten in het CMC aan te kunnen pakken. De werkgroep moet met een plan komen om de kosten van het ziekenhuis structureel te verlagen. Daarnaast gaat het GMN-ministerie een commissie instellen die onderzoek gaat doen naar de reële kosten in de gezondheidszorg met als doel deze te verlagen. Bovendien wordt de definitieve oprichting van de zorgautoriteit afgerond. De zorgautoriteit moet toezicht houden op de kosten en kwaliteit van de zorg op Curaçao. Het reguleren, structureren en aanpassen van de zorgtarieven valt ook onder het takenpakket van de zorgautoriteit.
Per jaar gaat er ruim een half miljard gulden naar de zorg. 200 Miljoen gulden daarvan is bestemd voor het CMC. 20 Tot 25 miljoen gulden gaat naar het Advent Ziekenhuis. De rest wordt verdeeld onder de verschillende gezondheidsinstellingen die het eiland telt.
98,8 Procent van de bevolking is verzekerd bij SVB. De publieke zorgverzekeraar ziet zijn premie-inkomsten ook dalen. Het aantal werkenden neemt af, zo legde de minister uit. De premieopbrengsten van basisverzekering ziektekosten dekt de zorgkosten niet. Om in aanmerking te komen voor de tweede deelbetaling van de zesde tranche liquiditeitssteun moest Curaçao met een plan van aanpak komen om de SVB-kosten structureel te verlagen. Ook moet de regering maatregelen nemen om de verliezen bij het CMC te minimaliseren. Deze maatregelen worden in de uitvoeringsagenda voor de afspraken die Curaçao en Nederland in het kader van het Landspakket hebben gemaakt vastgelegd.

  • Per jaar ruim half miljard naar zorg
  • Oplopend tekort van 51,1 miljoen

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).