Extra geld voor Electorale Raad

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Ministers heeft gisteren besloten de Electorale Raad (het voormalige Hoofdstembureau) een extra bedrag toe te kennen van 965.500 gulden, bovenop het al bestaande budget van 1,9 miljoen gulden. Hiervan worden, vanwege de pandemie, onder meer een grote hoeveelheid rode potloden aangeschaft.

F02Extra geld Electorale RaadHet is volgens plaatsvervangend voorzitter van de raad Charles do Rego echt niet de grootste kostenpost dat er voor iedere kiezer een potlood beschikbaar komt. ,,Het is ook niet een eigen idee, maar afkomstig uit Nederland waar met de aankomende verkiezingen dit ook geopperd is”, aldus Do Rego. In sommige provincies krijgt de kiezer een souvenir mee, namelijk een eigen rood potlood waarmee gestemd wordt. Er zijn ook provincies en gemeenten die ervoor kiezen het potlood schoon te maken na elke uitgebrachte stem.

Het extra budget voor de Electorale Raad is vooral nodig om tien extra stemlokalen te huren, in te richten, te bemannen en bewaken voor de komende verkiezingen die corona-proof moeten verlopen.

Ondertussen is deze week ook een landsbesluit gepubliceerd met het nieuwe Kiesreglement van Curaçao. De belangrijkste aanpassing is dat het Kiesreglement nu gebaseerd is op de nieuwe Landsverordening Electorale Raad.
De Electorale raad is inmiddels bezig met de voorbereiding van de ondersteunings-verkiezing voor alle nieuwe partijen die op dit moment geen zetel hebben in de Staten. Het gaat om 24 partijen die 800 stemmen nodig hebben om in maart mee te kunnen doen aan de verkiezingen. ,,Uit voorgaande jaren is bekend dat ongeveer 10.000 tot 15.000 kiezers de partijen komen ondersteunen. Na de voorverkiezingen zullen we evalueren hoe het is gegaan en of we dezelfde maatregelen in maart kunnen hanteren”, aldus de voorzitter van de Electorale Raad, Raymond ‘Pacheco’ Römer.

Do Rego legt uit dat de partij PIN geen voorkeursstemmen nodig heeft, omdat deze partij één zetel behaalde in de Staten bij de voorgaande verkiezing. Met die zetel is Rennox Calmes ervandoor gegaan, maar dat doet hier niets aan af. ,,Hij zal met zijn nieuwe partij eerst het aantal voorkeursstemmen moeten halen alvorens aan de verkiezingen te mogen deelnemen.” De plaatsvervangend voorzitter voegt eraan toe dat er alleen door kiesgerechtigden een voorkeurstem uitgebracht kan worden en ook maar één keer. ,,Er is bij de veertien daarvoor ingerichte stemlokalen (waarvan één in de gevangenis) een verbinding gemaakt met het kiesregister bij Kranshi (het bevolkingsregister) en er wordt op gecontroleerd dat eenzelfde persoon niet meer dan één nieuwe partij ondersteunt.” Het kiesregister is op 22 december gesloten. Dus personen die zich na die datum inschreven op Curaçao kunnen niet aan de verkiezingen deelnemen.

Een van de nieuwe regels bij de Statenverkiezingen van 19 maart is volgens Römer dat alle kiezers persoonlijk naar het stemlokaal moeten komen. ,,Er is geen mogelijkheid binnen de wetgeving om kiezers per post te laten stemmen of volmachtstemmen uit te brengen.” Bij de verkiezingen zijn straks 116 stemlokalen ingericht. Er zal rekening gehouden worden met de sociale afstandsregel en er zal schoonmaak- en handdesinfectiemiddel aanwezig zijn in de stemlokalen en -hokjes. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Om drukte of lange rijen te voorkomen wordt eraan gedacht te werken met nummers en tijdsblokken en oudere personen bijvoorbeeld in de ochtenduren te laten komen of kiezers te begeleiden. ,,Het zijn tot nu toe nog allemaal voorstellen”, legt Römer uit.

De verwachting is dat er bij de grote stemlokalen op 19 maart zo’n 700 tot 750 personen komen. Er zijn zo’n 116.000 kiesgerechtigden op Curaçao. Overigens zal de website van het voormalige Hoofdstembureau (kse.cw) snel geactualiseerd worden. Op dit moment wordt ook gewerkt aan statistische gegevens over het aantal mannen en vrouwen dat kan stemmen, de leeftijdsverdeling en het geboorteland van de kiesgerechtigden, aldus Do Rego, die benadrukt dat dit alles gedaan wordt door vrijwilligers.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.