Opvang kinderen in gevaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Fundashon Guia, Eduka i Forma (FGEF) heeft zich bij minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Hensley Koeiman (MAN) beklaagd over het feit dat de stichting zonder mededeling vooraf is gekort op de subsidie.

internatenjeu
Dat blijkt uit een brief aan de minister, die onder andere ook naar de Staten is gestuurd. De stichting, waaronder drie internaten vallen - Huize St. Jozef, Huize Rose Pelletier en Kas Bruder Pius - kreeg in plaats van de begrote ruim 7,9 miljoen gulden een bedrag van circa 3,6 miljoen gulden toegekend; minder dan de helft. De stichting rekent voor dat de korting een bedrag beslaat van het salaris van 22 medewerkers.
,,Wij hebben dit als zeer onprettig en onprofessioneel ervaren, nu wij op grond van de door u genomen onverwachte beslissing, niet aan onze maandelijkse verplichtingen kunnen voldoen, althans niet geheel. De stichting ging ervan uit dat de subsidie op basis van de ingediende begroting 2018 toegekend was, temeer omdat de begroting meerdere malen met de medewerkers van SOAW werd besproken en aangepast, dan wel gecorrigeerd om zo goed mogelijk aan alle vereisten te voldoen”, zo schrijven voorzitter Ostara Adoptie en secretaris Janice Leolina.
De stichting stelt op deze manier niet de kwaliteit van zorg aan de jongeren in de internaten te kunnen garanderen. Nog afgezien van de ongewenste situatie dat er personeel zou moeten afvloeien. ,,Een acute maatregel die door deze onverwachte handeling uwerzijds door ons genomen kan worden is de afdracht van sociale lasten te vertragen, wat op de lange termijn toch schadelijk is voor de organisatie”, zo wordt geopperd in de brief die ook naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is gestuurd.
Adoptie en Leolina stellen in hun brief: ,,Gedurende de laatste jaren, zeker sedert 2013, hebben wij de nodige interne exercities gedaan om te bezuinigen waardoor wij de instellingen tot op heden operatief hebben kunnen houden. Een van de laatste maatregelen die we genomen hebben om kosten te besparen is het onderbrengen van alle drie de internaten onder een dak.”
Het <f"adscala-italic">Antilliaans Dagblad<f"adscala-romein"> heeft contact gezocht met minister Koeiman, die bevestigde dat alle stichtingen gekort zijn op hun subsidie. Over deze specifieke casus kon hij niet veel zeggen. Het is niet gelukt contact te krijgen met vertegenwoordigers van de stichting of de internaten.
Huize Sint Jozef heeft een opvangcapaciteit voor 96 jongens en meisjes tussen de vier en veertien jaar oud. Rose Pelletier is voor meisjes van 14 tot en met 18 jaar en Kas Bruder Pius vangt zwangere tieners en tienermoeders op tot 18 jaar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).