Veel afspraken gemaakt in het JVO.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) gaat geëvalueerd worden. Dat is afgelopen week afgesproken tijdens het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO).

jvo

,,Al op Sint Maarten in juli vorig jaar, is door dat eiland en Curaçao de wens uitgesproken om het RST te evalueren. Nu is hier een akkoord over bereikt”, aldus Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) in een persbericht. Hij voegt eraan toe: ,,De evaluatie heeft geen negatieve insteek, maar het gaat er juist om hoe de samenwerking verbeterd kan worden. De bedoeling is om elkaar te versterken in het bewaren van de openbare orde, de criminaliteitsbestrijding en ondersteuning aan de politiekorpsen”, zo voegt Girigorie eraan toe.
Bij de persconferentie na het gehouden JVO, is door de vier ministers - naast Girigorie ook de ministers Ferdinand Grapperhaus (Nederland), Andine Bikker (Aruba) en Cornelius de Weever (Sint Maarten) - met tevredenheid teruggekeken op de behaalde resultaten, maar werd tegelijkertijd de zorg uitgesproken over de betrekkingen met Venezuela en de situatie rond de trago-meisjes (animeerdames), wat Grapperhaus bestempelde als ‘mensenhandel’. Vol lof was hij echter over de presentatie van Curaçao over de aanpak van dit fenomeen waarbij vrouwen die in de kustgebieden van Venezuela wonen direct via Facebook aangesproken en voor (seksuele) uitbuiting en mensenhandel gewaarschuwd worden. Ook over het werk van het afpakteam was Grapperhaus lovend. ,,Ik heb daar respect voor. Dat criminele spullen, tot en met een vliegtuig, verkocht worden. Het levert heel wat geld op”, aldus de Justitieminister.
Bij verschillende onderwerpen zijn nadere afspraken gemaakt over de samenwerking. Zo is gesproken over de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit, maar ook de uitdagingen van het gevangeniswezen in ‘Small Developing Countries’, het automatiseren en digitaliseren zodat beter informatie uitgewisseld kan worden, de inrichting van een juridisch loket, de uitbreiding van de kustwachttaken en de onderlinge samenwerking tussen de gevangenissen.
Justitieminister van Curaçao Girigorie (PAR), zei daarover: ,,We gaan de samenwerking verbeteren in een zogenoemde ‘Onderlinge Detentieregeling’. We hebben nu al gezien hoe gedetineerden van Sint Maarten overgebracht werden naar andere gevangenissen. We moeten nadere afspraken maken over de medische en psychische voorzieningen, de veiligheid en de rechten van de gedetineerden.” Ook op het gebied van criminaliteitspreventie zal meer samengewerkt gaan worden, zeker waar het gaat om projecten die elders succesvol zijn geweest. Andere onderwerpen die nog aan de orde zijn gekomen zijn het immigratiebeleid en de mogelijkheden voor het oprichten van een wetgevingsacademie om juristen te trainen in het maken van wetten. Tot slot is nog gesproken over het opstellen van jaarrekeningen bij de verschillende justitiële instellingen.
Het JVO vond plaats in het Santa Barbara Beach Resort waaraan ook een delegatie deelnam van 50 justitiemedewerkers van de verschillende landen in het Koninkrijk.
Het komende JVO staat gepland voor 16, 17 en 18 juli op Bonaire.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).