Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het vakbondswezen is ingeslapen en daar moet verandering in komen. Vakbonden moeten weer gaan optreden als soldaten.

covaDat zegt de adviseur van de ‘Grupo solidaridat sindikal den formashon’ (de solidaire vakbondengroep in scholing), Errol Cova in de Staten.
,,Met scholing van de vakbonden, wordt deze sector weer wakker geschud. We hebben nu genoeg geprobeerd om in overleg zaken op te lossen, maar het werkt niet. De rechten van werknemers worden met voeten getreden. Dat zijn we komen vertellen in de Staten. Wij vinden dat de volledige Staten op de hoogte moeten zijn van de deplorabele arbeidsomstandigheden waarin mensen verkeren. En dan heb ik het over de situatie op de werkvloer, maar ook over de werklozen, die immers ontslagen werknemers zijn. Werk is een basisrecht om je als mens te ontwikkelen. We worden slaven, met en zonder werk, omdat werklozen zich niet kunnen ontwikkelen, maar werkenden evenmin die kans krijgen.”
En: ,,De kosten voor levensmiddelen zijn gestegen met 25 procent (verwijzend naar een artikel in deze krant, red), maar de salarissen niet. Het indexeren van salarissen is een luxe geworden en is geen integraal onderdeel van arbeidsafspraken.” Cova legt zijn verhaal luister bij, door dit alles aan te vullen met schrijnende verhalen en voorbeelden, van kinderen die ongewassen naar school gaan, gezinnen die in auto’s slapen en huiskamers die ’s avonds alleen door de televisie verlicht worden. ,,Er is sprake van dehumanisatie”, zo stelt hij.
Hij vervolgt: ,,We hoeven ook ons inkomen niet te vergelijken met andere eilanden in de regio. Laten we kijken naar de inkomstenverdeling op Curaçao zelf. Het hoogste inkomen in bedrijven en overheids-nv’s is soms negentien keer het laagste inkomen.”
Naast Cova waren er vertegenwoordigers van drie bedrijfsspecifieke vakbonden in de Staten aanwezig: Dudley Josepa van SEU (Aqualectra), Eitel Hato van Sitkom (UTS) en Frensly Sillé van BTG (Selikor). Elk bracht specifieke informatie over de arbeidsomstandigheden binnen de respectievelijke overheids-nv’s. Sillé: ,,We komen als Selikor in alle wijken op Curaçao en zien met eigen ogen hoe pijnlijk de situatie daar soms is. Ten aanzien van onze werknemers: uit onderzoek is gebleken dat zij op de landfill bloot staan aan allerhande chemisch afval. Er is sinds 2015 niets met dit onderzoek gedaan. Binnen Selikor is een psycholoog aangesteld die de directeur leert hoe hij de werknemers psychisch moet bespelen.” Op het psychisch bespelen gaat ook Hato door: ,,De directie van UTS speelt werknemers tegen elkaar uit en het resultaat is een ongelijke behandeling. Zo wordt werknemers die nu zeggen dat ze vrijwillig weg gaan, een salaris van zes maanden geboden, terwijl diegenen die dit weigeren straks gedwongen ontslagen worden met drie maanden salaris op zak.” De vakbondsman geeft aan dat de directie weigert samen te zitten en de bonden van (financiële) informatie te voorzien. Aangevoerd is dat als het slecht gaat binnen overheids-nv’s ook gekeken moet worden naar het beleid dat gevoerd wordt. Hato: ,,Misschien moet de directeur wel weg in plaats van de werknemers.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).