Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het eerste Curaçaose filmfonds, het Alex Alberto Fonds, zal op 28 september worden gelanceerd.

filmfonds
Met het fonds kunnen lokale filmmakers ondersteund worden bij het ontwikkelen van filmplannen, vanuit de overtuiging dat aan de basis van een goede film een goed uitgewerkt filmplan ligt. Met het in het leven roepen van dit fonds hopen de initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Curaçaose film. Het fonds draagt de naam van Alex Alberto, lokaal bekend als de pionier van het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen op film en die met vooruitziende blik ervoor heeft gezorgd dat die opnames bewaard blijven voor het nageslacht.
Curaçao Filmboard Foundation, Kas di Kultura en het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied (PBCCG) hebben de handen ineengeslagen om de eerste vertoning van de documentaire ‘Yamada’ aan te grijpen voor fondsenwerving voor het op te richten Alex Alberto Fonds. Het fonds komt onder het beheer van het PBCCG te staan.
Op initiatief van Michel Drenthe van Caribbean Filmcom en Curaçao Filmboard Foundation (CFF) heeft het PBCCG de mogelijkheden om de ontwikkeling van lokale films te subsidiëren onderzocht. Vlak na de première zal meer informatie gegeven worden over het Alex Alberto Fonds en de richtlijnen om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
Drenthe en zijn productiemaatschappij Caribbean Filmcom stellen kosteloos de documentaire ‘Yamada’ ter beschikking voor dit doel. ‘Yamada’ is een initiatief van CFF en Caribbean Filmcom en een lang gekoesterde droom van producent Drenthe en regiseur Sharelly Emanuelson. Aanleiding om de film te maken is het 40-jarig bestaan van Grupo Serenada. De makers volgden de groep een jaar lang. In de documentaire wordt getoond wat de leden drijft en worden de voorbereidingen voor het jubileumconcert en dvd-opnamen gevolgd.
Deze speciale eerste vertoning zal plaatsvinden op 28 september bij The Movies om 20.00 uur, tijdens Siman di Kultura. Kas di Kultura heeft zich aangesloten, niet alleen om deze vertoning te organiseren, maar vooral ook om gedurende de Siman di Kultura van 25 september tot en met 29 september vijf dagen lang de film te vertonen voor scholieren. Tijdens die schoolvoorstellingen zullen zowel vertegenwoordigers van de makers als van Grupo Serenada aanwezig zijn.
Entreekaartjes voor de première kosten 50 gulden en zijn verkrijgbaar via Curaçao Filmboard Foundation, Kas di Kultura en het PBCCG.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).