Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Margit de Freitas, de inmiddels ontslagen directeur van Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) heeft in een persbijeenkomst alle beschuldigingen aan haar adres - onder andere van geldverkwisting - afgewezen.

freitas,,Het is te betreuren dat informatie wordt gemanipuleerd en nu wordt gedaan alsof de werkzaamheden ten behoeve van de organisatie niet goed waren en zelfs wordt gesproken van wanbeleid.”
Voor het eerst sinds het kort geding dat De Freitas onlangs tegen de stichting had aangespannen en verloren, sprak zij dinsdagmiddag openlijk over de organisatie en de verschillende aantijgingen die gedurende de rechtszaak naar voren zijn gekomen. ,,In 2011 heb ik een organisatie aangetroffen die niet aan de gestelde doelen voldeed voor wat betreft klantenservice, organisatie en controle, financieel beleid en inning zoals door de regering is vastgesteld. Met veel moeite en toewijding hebben wij, ik samen met leden van het bestuur, de organisatie getransformeerd tot een die alle ingrediënten bezit om goede service te kunnen verlenen, return of investment voor wat betreft de studenten kan bereiken, die de financiering en processen onder controle heeft en openstaande verschuldigde bedragen kan innen.”
Indien er gedurende dit proces beslissingen zijn genomen die niet het gewenste resultaat hebben geboekt, werden de betreffende beslissingen aangepast of gewijzigd nadat ze eerst werden geëvalueerd om zo toch het geprojecteerde resultaat te kunnen behalen, zo meent De Freitas. ,,Wanneer je de cijfers van de afgelopen jaren analyseert, zie je dat in tegenstelling tot wat er is gepresenteerd, wij de operationele kosten hebben weten te verlagen en de bedragen die zijn geïnd juist hebben verhoogd”, aldus de voormalige directeur van SSC. ,,In 2014 hebben wij de kosten met 2,6 miljoen gulden weten te verlagen; in 2015 hebben wij de operationele kosten met 1,7 miljoen gulden verlaagd en het geïnde bedrag met 900.000 gulden verhoogd; en in 2016 hebben wij het geïnde bedrag met zeker een miljoen gulden weten te verhogen.” Het gaat hierbij volgens De Freitas om niet-geauditeerde bedragen.
De ingevoerde wijzigingen hebben volgens de oud-SSC-directeur tot weerstand geleid bij een deel van het personeel. Over dit deel spreekt zij als ‘personeel dat misbruik maakte van de tekortkomingen binnen het bedrijf dat hen de gewenste macht en privileges gaf’.
,,Alle beslissingen die we hebben genomen en alle werkzaamheden die we hebben uitgevoerd, dienden altijd in het voordeel van de organisatie en de studenten”, zo benadrukt De Freitas. ,,Ik sta achter het beleid dat ik heb gevoerd. Dit werd geëvalueerd en goedgekeurd zowel door de Raad van Commissarissen als de regering.” Het feit dat er nu een andere regering zit, is volgens De Freitas geen reden ‘goed werk de grond in te boren en de goede reputatie te besmeuren van mensen die met integriteit en moeilijke omstandigheden zich voor de organisatie hebben ingezet’. ,,Dit is geen regering van inclusie, integriteit en transparantie.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).