Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Dat er veel geld komt kijken bij de sms-loterij was al eerder gebleken. Tijdens de inhoudelijke behandeling van het kort geding dat Robbie dos Santos met zijn op Sint Maarten gevestigde Smartplay nv tegen United Telecommunication Services nv (UTS) en zijn dochteronderneming Radcomm Corporation nv heeft aangespannen, bleek gisteren nog maar eens hoeveel.

robbieslottery
Hoewel onduidelijk blijft wat Dos Santos zelf op jaarbasis verdient met zijn sms-loterij, blijkt uit de pleitnota van raadsman Bertie Braam, die de loterijbaas vertegenwoordigt, dat UTS/Radcomm in 2016 in totaal 3,2 miljoen gulden heeft verdiend aan de sms-loterij.
Deze krant meldde gisteren dat Smartplay nv een kort geding heeft aangespannen tegen UTS omdat laatstgenoemde na negen jaar heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met Smartplay te beëindigen en de door Smartplay aangeboden sms-loterij niet langer via het UTS-net aan te bieden. Op 18 augustus 2016 ontving Smartplay een brief van UTS met de mededeling dat het telecommunicatiebedrijf de overeenkomst met Smartplay niet zou verlengen. Reden hiervoor was voor UTS het negatieve nieuwsbeeld dat werd gevormd omtrent UTS en zijn dochtervennootschappen, zo meldt Braam. UTS bleef wel bereid om met Smartplay in dialoog te gaan om de sms-diensten te kunnen blijven aanbieden. ,,UTS was hiertoe zonder meer gedwongen, daar een duurovereenkomst niet zomaar kan worden opgezegd, en zeker niet op grond van een niet valide dan wel drogreden”, zo stelt de raadsman van Dos Santos.
De raadsman van Dos Santos bracht gisteren naar voren dat hij het vreemd vindt dat UTS de relatie met Smartplay wenst te beëindigen ‘nu UTS/Radcomm miljoenen verdient met de sms-loterij’. ,,In 2016 heeft UTS/Radcomm ruim 2.724.198,59 gulden verdiend aan de sms-loterij en tussen januari tot en met juli 2017 ruim 1.438.757,34 gulden”, aldus Braam. ,,Hier komt ook nog bij de verkoop van de telefoonkaarten (om aan de loterij mee te kunnen doen, dient de inbeller over een Chippie-telefoonkaart te beschikken). In het jaar 2016 is voor ruim 15 miljoen gulden aan Chippie-telefoonkaarten verkocht om aan de sms-loterij te kunnen deelnemen. Indien hiervan 10 procent als winst voor UTS is aan te merken, komt er wat betreft 2016 nog 1,5 miljoen gulden bij. In totaal heeft UTS/Radcomm in 2016 aan de sms-loterij 3,2 miljoen gulden verdiend.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).