Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Advent Ziekenhuis zal nooit aan de kwaliteitsvoorwaarden kunnen voldoen om een dialysecentrum te exploiteren dat nauw samenwerkt met het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos).

adventDat stelt internist-nefroloog Nouaf Ajubi van het Sehos in gesprek met deze krant.
Hij geeft aan dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat alleen bij een groot volume aan patiënten een zorginstelling in staat is om de vereiste kwalitatief hoogstaande zorg continu te bieden en te garanderen. Ajubi reageert op de aanwijzing die de Inspectie voor de Volksgezondheid onlangs aan het Advent Ziekenhuis oplegde.
,,Een onafhankelijke audit van een deskundige in 2015 en 2016 concludeerde bij de evaluatie van de nefrologische zorg in het ziekenhuis, dat deze gecentraliseerd moet zijn. De regie moet in handen zijn van het Sehos. In het nieuwe ziekenhuis is er sprake van een fikse uitbreiding van het aantal stoelen voor nierdialyse van 28 naar 48. Het dialysecentrum aan de Roodeweg, waar het Sehos nauw mee samenwerkt, heeft een uitbreiding gehad van 24 naar 30 stoelen. Aan de Roodeweg worden 92 patiënten geholpen, bij het Sehos gaat het om 140 en nog wat”, aldus Ajubi.
Het Advent kan dan wel een centrum willen openen met 8 stoelen voor dialysepatiënten, maar daarmee is het nog niet een volwaardig dialysecentrum dat aan de kwaliteitsnormen voldoet, zo oordeelt Ajubi. ,,Het gaat erom dat zo’n centrum niet alleen dialyse via machines aanbiedt maar ook buikdialyses moet kunnen verzorgen. Afgezien van deze twee vormen van dialyse, moet het centrum ook de medische zorg bieden aan patiënten met een niertransplantatie. De zorg aan nierpatiënten die moeten dialyseren of een transplantatie hebben gekregen, vereist dat er 24 uur per dag een team van nefrologen, internisten, andere specialisten en verpleegkundig personeel voor nierdialyse paraat is om bij calamiteiten of complicaties meteen in te kunnen grijpen.”
Het Sehos heeft een samenwerkingsovereenkomst met een afdeling van Eurotransplant in Amsterdam, aldus de specialist. ,,Op basis van deze samenwerking kunnen onze patiënten omdat ze de Nederlandse nationaliteit hebben, in aanmerking komen voor een donornier. Het is als niet-ingezetene van een land onmogelijk om een donornier in het buitenland te krijgen. De samenwerking met Eurotransplant is mogelijk omdat het Sehos aan de kwaliteitseisen voldoet die er vanuit de Europese organisatie gesteld zijn aan het medisch personeel, de gebruikte apparatuur en de kwaliteit van zorg in het lokale ziekenhuis.”
De specialist signaleert nog een ander probleem: ,,Het dialysecentrum van het Advent kan nooit naar behoren functioneren zonder een nauwe samenwerking met het Sehos. Maar zo’n samenwerking vereist wel dat partijen - zoals nu het geval is tussen Sehos en het dialysecentrum aan de Roodeweg - in noodsituaties met patiënten kunnen schuiven. Dat een patiënt van de Roodeweg tijdelijk in het Sehos wordt behandeld of andersom. Zoiets is alleen mogelijk als beide instellingen dezelfde apparatuur, dezelfde protocollen, en dezelfde expertise aan gespecialiseerde medische zorg hebben. Dat is bij het Advent zeker niet het geval.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).